Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

21.08.2018: Некой объркан?!

Ясно е, че историята на Олимпик още е топ новина, но пътищата до там са много. И понеже ги застиламе всеки ден, да взема да си помогна с един флаш курс по английски.

До сега трябва да е станало ясно, че гражданска отговорност на ангийски не е “civil liability”. Време е и за

Ролите в застрахователното правоотношение.

Застраховател – Insurer  (Това е този, който носи риска и обещава срещу платената премия да компенсира щети, върху обекта на застраховката.)

Застрахован – Insured  (Това е този, върху чийто застрахователен интерес е сключена полицата. простично на когото трябва да се плати.)

Застраховащ – Policyholder (Това е този който договаря застраховката със застрахователя. Тук приемам по смисъл може да и вариации, защото процеса по сключване на застраховката се припокрива популярното съдържание на insuring, та бихме могли да приемем, че и някаква комбинация с insuring нещо си, ще опише достатъчно добре съдържанието на застраховащ.)

Драма няма, щото за български договор е в сила уговореното на български, но…

Излагаме се пред чужденците, бре!

И сега да видими по абзучен ред как стоят нещата емпирично за компаниите, които се опитват да правят нашенските ГО - та разбираеми и за чужденци. Няма пропуснати. Липсващите издават само на български.

  • пример едно
 
  • пример две
 
 
  • пример три

 

Извод: Не бива да се ползва транслейтъра на гугъл за официални документи!

 

Може да се подходи творчески, макар и да не е разписано още нормативно


 

Все пак

Имаме и отличници

по английски.

  • пример едно

 

 

  • пример две

 

Или пък така:

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друго мнение?

Кажи на Broko

Имате друго мнение? Кажи BROKO