Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

27.04.2010: за брокера- с любов :)

На първият ден бог създаде слънцето. Дяволът отвърна и сътвори слънчевото изгаряне.

На втория ден бог създаде секса. В отговор на това дяволът създаде брака.

На третия ден бог създаде застрахователен брокер. Дяволът бе озадачен! След дълго обмисляне създаде… втори брокер.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друго мнение?

Кажи на Broko

Имате друго мнение? Кажи BROKO