Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

ДЗИ Общо застраховане АД

ДЗИ Общо застраховане АД е учредено през 1946г. Дружеството е лицензиран застраховател от 1998г.

Какви застраховки можете да сключите с ДЗИ Общо застраховане АД?

Компанията предлага следните видове застраховки по общо застраховане: злополука, сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), релсови превозни средства, плавателни съдове, пожар и природни бедствия, обща гражданска отговорност, други щети на имущество, разни финансови загуби, гражданска отговорност- летателни апарати, гражданска отговорност- плавателни съдове, гражданска отговорност- МПС, товари по време на превоз, летателни апарати, кредити, гаранции, помощ при пътуване, заболяване, правни разноски (правна защита).

Къде е седалището и адреса на управление?

гр. София, ул. Георги Бенковски 3

Каква е процедурата за уреждане на претенции към ДЗИ Общо застраховане АД?

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на ДЗИ Общо застраховане АД на следния адрес.

 

Информация за потребителите на застрахователни услуги

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  ДЗИ Общо застраховане АД,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес: гр. София, ул. Георги Бенковски 3
  тел.: (02) 90 27 464
  факс:
  email: general.ins@dzi.bg