Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Пакетна застраховка Дом

Пакетна застраховка Дом е доброволна имуществена застраховка. Сключва се като самостоятелна полица.  Този продукт на Дженерали предлагаме на Broko като Малка полица За къщата.

Общи условия на Пакетна застраховка Дом с уговорка срещу първи риск

Какво имущество можете да застраховате?

Застраховката е предназначена за покритие на рисковете на недвижимо, предназначено само за жилищни нужди и движимо имущество с битово предназначение.

Застраховаемо по полицата е всяко недвижимо имущество, построено с разрешение, издадено по законоустановения ред. Обект на застраховката може да бъде всяка недвижимост, която не може да бъде определена като незаконен строеж. Наред с широката дефиниция на допустимото за полицата недвижимо имущество, Дженерали не поставят и специално изискване към вида на конструкцията на сградата.

Задължителна за покритие е жилищната сграда на адреса на терена. Това може да бъде апартамент, етаж от къща или къща. С полицата могат да бъдат покрити и допълнителни постройки или части от сграда,  включително и  такива с нежилищно предназначение. Застраховаеми са тавани, мазета, дялове от общите части на сградата, помощни и селско- стопански сгради. За всяко изброено в покритието недвижимо имущество са включени в покритието и изградените инсталации, врати, прозорци, трайно монтирани подови настилки и санитарен фаянс.

Категорията на движимото имущество включва всяка собственост, обичайно използвана с битово предназначения и намираща се на адреса на имота. За избрания лимит за движимото имущество застрахователят е предвидил разпределение (подлимити) по видове имущество.

 • Електроника (по дефиниция на условията включва радиотелевизионна и електронно компютърна техника)
 • Битови електроуреди (всичко, което може да бъде категоризирано като електродомакински уред)
 • Покъщнина и обзавеждане

Застрахователна сума

Лимити на отговорност

Пакетна полица Дом е застраховка с лимит на отговорност. Не избирате застрахователна сума, която да бъде съобразена с действителната стойност на имуществото а, условна граница до която да се простира отговорността на компанията. Единственото изискване е, лимита на отговорност да бъде по- нисък от действителната или възстановителната стойност на имуществото.

Лимитът на отговорност се избира по видове имущество- движимо и недвижимо. Избирате от 10 000лв до 150 000лв за недвижимо имущество и от 4 500лв до 30 000лв за движимо.

Подлимити

Застрахователят е ограничил отговорността си до лимити по- ниски избраните за част от покритите рискове.

 • Вандализъм- до 20% от общата застрахователна сума на движимото и недвижимо имущество;
 • Кражба чрез взлом- до 30% от избраната застрахователна сума за движимото имущество;
 • Късо съединение- до 3% от избрания лимит общо за движимо и недвижимо имущество.
 • Гражданска отговорност- до 10% от общата застрахователна сума на движимото и недвижимо имущество.

Кои рискове може да бъде сключена полицата?

Покритието по полицата се предлага в три пакета и една допълнителна клауза.

Пакет Стандартно покритие покрива

 • FLEXA- пожар, включително последиците от гасенето на пожара; мълния; експлозия; имплозия; сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар;
 • Разходи за разчистване на развалини и останки, вследствие настъпило застрахователно събитие, покрито по полицата и разходи за хотел, в случай че жилището е
 • станало необитаемо, вследствие настъпило застрахователно събитие;
 • Природни бедствия- Буря; ураган; градушка; падане на дървета и клони в резултат на буря, ураган или градушка; проливен дъжд; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед; наводнение, вследствие на природни бедствия.
 • Аварии- Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и измокряне от забравени кранове ичешми;

Пакет Стандартно покритие на Пакетна полица Дом предлагаме на Broko при избор на обхват на покритието „Пожар и природни бедствия (без земетресение)

Пакет разширено покритие включва

 • Рисковете от пакет стандартно покритие и
 • Свличане и срутване на земни пластове
 • Земетресение

Пакет Разширено покритие на Пакетна полица Дом предлагаме на Broko при избор на обхват на покритието на „Пожар, природни бедствия и земетресение”

Пакет Пълно покритие добавя

 • Вандализъм/ злоумишлени действия на трети лица, в т.ч. злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж;
 • Кражба чрез взлом или опит за такава.
 • Гражданска отговорност за причинени вреди на трети лица вследствие настъпването на застрахователно събития (само за FLEXA и аварии)

Пакет Разширено покритие на Пакетна полица Дом предлагаме на Broko при избор на обхват на покритието на „Пожар, природни бедствия, земетресение и кражба”

Допълнително избираемо към всеки пакет е късо съединение. За тази клауза застрахователят не е поставил допълнителни ограничения. Покритието е за късо съединение, токов удар и непряко попадение на мълния.

Дали да включите късото съединение към покритието на вашата полица избирате от настройката на покритието през бутон на нашата оферта.

Самоучастие

Пакетна полица Дом се сключва без самоучастие за всички покрити рискове.

Срок

Застраховката се сключва за срок от една година.

Премия и отстъпки

Премята може да бъде платено еднократно или разсрочено до 4 вноски. Може да ползвате отстъпки от цената по полицата при

 • Еднократно плащане
 • Сключена гражданска отговорност (проверете цените на Дженерали)
 • Каско
 • Подновяване за поредна година без щети. Отстъпката градира според броя на годините с подновяване без щети.

Broko за Пакетна полица Дом

Няма подлимити за съществените имуществени рискове от групата пожар, природни бедствия и земетресение

Няма самоучастие за риска земетресение

Без ограничения към допълнителните постройки на терена на основното имущество. Това прави полицата един от малкото избори за къщи на село.

Подлимити за рисковете включени в пакет.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

Купи сега