Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Групама застраховане ЕАД

Групама застраховане ЕАД е учредено през 2005г. Дружеството е лицензиран застраховател от 2005г.

Какви застраховки можете да сключите с Групама застраховане ЕАД?

Компанията предлага следните видове застраховки по общо застраховане: пожар и природни бедствия, други щети на имущество, помощ при пътуване, гражданска отговорност-МПС.

Къде е седалище и адреса на управление?

гр. София, ул. Софийски герой 1

Каква е процедурата за уреждане на претенции към Групама застраховане ЕАД?

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на Групама застраховане ЕАД на следния адрес:

Информация за потребителите на застрахователни услуги

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  Групама застраховане ЕАД,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес: гр. София, ул. Софийски герой 1
  тел.: (02) 915 88 88
  факс:
  email: