Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

ХДИ Застраховане АД

ХДИ Застраховане АД е учредено през 1992г. Дружеството е лицензиран застраховател от 1998г.


Какви застраховки можете да сключите с ХДИ Застраховане АД?

Компанията предлага следните видове застраховки по общо застраховане: злополука, заболяване, сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), товари по време на превоз, пожар и природни бедствия, гражданска отговорност- МПС, помощ при пътуване, правни разноски (правна защита), други щети на имущество, обща гражданска отговорност, разни финансови загуби.

 

Къде е седалището и адреса на управление?

гр. София, ул. Г.С.Раковски 99, ет.12

С кой офис работим?

Вашата застраховка с ХДИ Застраховане АД поръчана през www.broko.bg, ще бъде сключена чрез офиса на

 

адрес: гр. София, ул. Г.С.Раковски 99;

тел.: 02/ 9309064, 02/ 9309065;

e-mail: a.naidenova@hdi.bg

 

Каква е процедурата за уреждане на претенции към ХДИ Застраховане АД?

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на ХДИ Застраховане АД следния адрес

 

Информация за потребителите на застрахователни услуги

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  ХДИ Застраховане АД,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес:
  тел.:
  факс:
  email: