Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

ЗАД Алианц България

За компанията

ЗАД Алианц България е учредено през 1991г. Дружеството е лицензиран застраховател от 1998г.

Какви застраховки можете да сключите със ЗАД Алианц България?

Компанията предлага следните видове застраховки по общо застраховане: злополука, заболяване, сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), релсови превозни средства, летателни апарати, плавателни съдове, товари по време на превоз, пожар и природни бедствия, други щети на имущество, обща гражданска отговорност, кредити, гаранции, разни финансови загуби, правни разноски (правна защита), гражданска отговорност-МПС, гражданска отговорност - летателни апарати, гражданска отговорност- плавателни съдове, помощ при пътуване.

Къде е седалище и адреса на управление?

гр. София, бул. Дондуков 59

Каква е процедурата за уреждане на претенции към ЗАД Алианц България?

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на ЗАД Алианц България следния адрес.

Информация за потребителите на застрахователни услуги.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  ЗАД Алианц България,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес: гр. София, ул. Дамян Груев 42
  тел.: (02) 9801593, 9801591
  факс: (02) 9801590
  email: a_toshkov@allianz.bg