Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Алианц на път

Алианц на път е по- новото от двете каско предложения на Алианц. Застраховката е доброволна. Сключва се като самостоятелна полица.

Прочети повече Общи условия по застраховка Алианц на път

Какви превозни средства могат да бъдат застраховани?

За разлика от стандартната каско полица с Алианц на път могат да бъдат покрити рисковете само на леки автомобили, товарни автомобили до 3,5т. и до автобуси до 9 места (вкл. мястото на водача).

По този продукт не могат да бъдат застраховани лизингови автомобили или такива, купени с кредит за автомобил на ТБ Алианц България.

Кои рискове могат да бъдат покрити с Алианц на път?

Полицата се сключва на база изброени рискове. Това означава, че сте застраховани за всяка опасност на вашето превозно средство, която е изрично описана като покрита в полицата. Рисковете са групирани в клаузи- основана и допълнителни. Минималният избор при сключване е основната клауза.

Основни клаузи

Основна рискова клауза Стандарт

Покритието по  тази клауза е задължително. Обхватът на включените рискове е ограничен. Въпреки сродствата не може да съпоставен с обичайното за пазара разбиране на частично каско защото за част от покритите рискове са налице изрични изисквания към ситуацията при която възниква риска. Наред с това в клаузата е включен и риска кражба на цяло МПС, който обичайно се покрива от пълно каско при повечето застрахователи.

Застраховаеми по тази клауза са:

  • Природни бедствия

Включени в обхвата на покритието са наводнение; вулканично действие; свличане или срутване на земни пластове; буря; обръщане на МПС или удар от предмети, отнесени вследствие на буря; пороен дъжд; мълния; градушка; падане върху МПС на ледени късове или снежна маса, както и случайно падане на предмети вследствие на гореизброените природни бедствия. Пътно транспортни произшествия (ПТП)

Застрахователят е поставил и допълнителни изисквания към вида на пътнотранспортните произшествия. Покрити са само тези, настъпили по време на движение, по път отворен за обществено ползване в три ситуации:

- сблъсък на превозното средство с поне едно известно или неизвестно превозно средство или пешеходец/и, животно/и или други физически тела;

- попадане или преминаване през дупки или нерав¬ности по пътното платно;

- самокатастрофиране.

  • Щети на паркинг

Обхвата на този риск е само за събития, причинени от друго известно МПС, при условие че те да документирани надлежно по установения ред.

  • Злоумишлени действия на трети лица

Ангажиментът на застрахователя по този риск е само за изброени действия, ограничени до определени действия и видове увредени детайли на автомобила. Покрити са:

- счупване на фарове; стопове; мигачи; стъкла и стъклен покрив; огледала за обратно виждане;

- пробиване и/или надраскване с остър предмет;

- изкъртване на ключалки дръжки, емблеми, чистачки, лайсни; заливане с химикали, бои и други вещества, нарушаващи целостта на автомобила.

  • Кражба на цяло МПС

Допълнителни клаузи

Към покритието на основната клауза Стандарт, по Алианц на път могат да бъдат добавени една или повече допълнителни клаузи. Такива са

Допълнителна рискова клауза Стандарт плюс

Покритието е за риска пожар, включително и умишлен палеж.

Допълнителна рискова клауза Супер

С тази опция покритието по полицата може да бъде разширено и с

  • Щети на паркинг, причинени от неизвестно МПС или в резултат на сблъсък и/или удар от други физически тела
  • Разходи за транспортиране до местодомуване или най- близката сервизна база до 100лв лимит за събитие и 300лв в агрегат за срока на застраховката.
  • Разходи за намаляване и/ или ограничаване на вредите до 100лв лимит за събитие и 300лв в агрегат за срока на застраховката.
  • Разходи за отговорно пазене за срок от 3 дни и не повече от 50лв. за събитие.

Кауза Частична кражба

Риска е покрит само за стационарно монтирано аудио оборудване. Видът на застраховаемата  техника е ограничен само до радиокасетофон и СД.

Други условия, свързани с покрити по полицата рискове

Покритието по полицата може да бъде моделирано с няколко допълнителни условия:

  Валутна клауза- Дава възможност застрахования да договори сключване на каско полицата в евро или щатски долари.

  Самоучастие -Позволява на застрахования да определи каква част от евентуалните щети по полицата остават за негова сметка. Самоучастието може да бъде договорено като фиксирана сума или процент.

Спестена премия -Спестена премия е търговската марка на Алианц за договаряне на авансов бонус. Отстъпка за липса на щети, която се договаря и ползва при сключване на каско полицата.

Размерът на предварителната преференция и фиксиран на 20%. Отстъпката подлежи на връщане при предявяване на първа претенция по полицата.

Ликвидация

Ликвидацията при Алианц на път е с две опции- доверен сервиз и официален сервиз Правото на доверен сервиз е за всяка частична щета, независимо от възрастта на колата или застрахователната сума. Единственото изискване на застрахователя е автомобилът да не е подзастрахован. Това условие е спазено, ако клиента дозастрахова превозното средство след всяка платена щета в размер над 100лв. При неспазване на това условия ликвидацията на щетите след първата е по експертна оценка.

По този продукт на Алианц се не предлага ликвидация в официален сервиз.

Териториален обхват на покритието

Застраховката е валидна за територията на България.

Покритието по полицата може да бъде разширено за други страни срещу допълнителна премия. Незастраховаем е само риска кражба на цяло МПС за територията на Албания, Македония, Сърбия, Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Армения, Грузия, Косово и Черна Гора.

Срокът за разширение на териториалния обхват се избира от клиента. Варира от 15 дни до 1 година.

Минимална премия

По този продукт Алианц имат изискване за минимална премия за всяка избрана рискова клауза (основна и допълнителни). Размерът на минималната премия по полицата зависи от избраните от клиента покрития. Варират от 220лв до 380лв. Върху тази сума може да се ползва опцията за авансов бонус.

Минималната премия от 10лв има и при дозастраховане.

Вroko за Алианц на път

Покритието на риска пожар не е свързан с допълнителни изисквания към причината или условията при които възниква. Това означава, че да застраховани всички възможни ситуации, вкл. в резултат на техническа повреда. Единственото ограничение при ликвидация е, че застрахователят няма да компенсира разхода за увредения детайл.

Правото на безкасова ликвидация не е ограничено от възрастта или застрахователната сума на автомобила.

Няма опция за покритие на риска взривяване

Обхвата на покритието на злоумишлени действия на трети лица е ограничен до изричен набор конкретни действия върху конкретни части н аавтомобила.

В обхвата на застраховаемото оборудване по частична кражба не е включен MP3 плейър.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

Купи сега