Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Помощ при пътуване- Автоасистанс

Застраховка Помощ при пътуване в Алианц можете да сключите като допълнително покритие към Вашата гражданска отговорност или каско или като самостоятелна застраховка. покритието е с осигурен асистанс.

Застраховката е доброволна. Сключена като допълнително покритие се предлага на преференциална цена. 

Какво застраховате с Автоасистанс в Алианц?

Застраховката покрива разходите за неотложна медицинска и техническа помощ в резултат на:

 • ПТП;
 • техническа повреда;
 • кражба или грабеж на превозното средство.  

Застраховани са всички лица, които пътуват в превозното средство (включително и водача) и автомобила.

За кои разходи ще плати застрахователя?

При валидна полица, застрахователят поема ангажимент да покрие следните разходи за всяко лице: 

 • Разходи за транспортиране до център за спешна медицинска помощ, лечебно заведение, дома или най- близкото населено място за всички покрити рискове по полицата;
 • Разходи за неотложна медицинска помощ в следствие на ПТП;
 • Резервиране на билети и разходи за хотел.
 • За превозното средство покрити са разноските за техническа помощ и транспортиране на автомобила до автосервиз или местодомуване.

Какво не застраховате по това допълнително покритие?

Най- общо всичко, което не е изрично посочено като покрит по полицата риск. 
Изрично изключени са всички разходи, направени без съгласието на застрахователя, разноските извън договорената територия на покритие, както и тези произтичащи от управление на технически неизправно превозно средство или от лице без правоспособност. Извън обхвата на покритието са и разходите за: медицински грижи или лечение, които не са резултат от ПТП, зъболечение, протезиране, санитарно –курортно лечение или естетична хирургия.

Как се определя застрахователната сума?

Застраховката се предлага при фиксирани лимити на отговорност.  

 • до 6000лв. за покритие на разходи за неотложна медицинска помощ и транспортиране до лечебно заведение, с подлимит от 500лв за едно лице на събитие;
 • до 2000лв. за транспортиране на застраховани до населено място;
 • до 2000лв. разходи за хотел, пир подлимит от 40лв на нощувка на едно лице на събитие;
 • до 2000лв. за техническа помощ и транспортиране на превозното средство.

За кои превозни средства може да се сключи?

Автоасистанс в Алианц може да бъде сключен за леки автомобили до 9 места, товарни коли до 3,5т., микробуси до 12 места,  каравани, ремаркета, мотоциклети и мотопеди. Няма ограничения за предназначението на превозните средства.

За къде важи застраховката?

Застраховката е валидна за България. Като обхвата на покритието може да бъде договорен за страната без населеното мястото на местодомуване на превозното средство, или за цялата страна, без ограничения.

Сключване, срок, прекратяване и промени по застраховката. 

Застраховката се сключва за срок от една година.

Договорът може да бъде прекратен от застрахования с предявяване на писмено искане към застрахователя, ако:

 • по полицата не са плащани и не предстои да бъдат плащани обезщетения;
 • до края на валидността на застраховката остават повече от три месеца.

Застраховката се прекратява автоматично, ако платените обезщетения достигнат договорения по  полицата лимит на отговорност, независимо от брой на събитията.

Премия и плащане

За покритието по застраховка „Помощ при пътуване- Автоасистанс” се плаща допълнителна премия. Определя се по действащата тарифа на Алианц. Премията подлежи на облагане с 2% данък. Плаща се само еднократно.

Важно! Застраховката е с осигурен асистанс. При събитие сте длъжни незабавно да уведомите застрахователя на
          Тел.: 02/987 12 73
          Мобилен: 048/82 75 05
          Факс: 02/987 14 75

и да спазите дадените ви указания и инструкция.

! Неспазването на това условие може да бъде основание отказ или частично плащане на вашата претенция.

 Общи условия на застраховка Помощ при пътуване- Автоасистанс.
 

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

Купи сега