Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Моят Дом -Застраховка на имущество на физически лица с уговорка срещу първи риск

Застраховка на имущество на физически лица с уговорка срещу първи риск е един от трите предложения на Алинац по имуществено застраховане. Застраховката е доброволна. Сключва се като самостоятелна полица. Този продукт Алианц на Broko предлагаме в категорията Малка полица за къщата.

Общи условия на Застраховка на имущество на физически лица с уговорка срещу първи риск

Кой може да сключи застраховката?

Имуществената полица с покритие на първи риск на Алианц е предназначена само за физически лица и може да бъде договорена само да рискове на имущество на физически лица. Полицата не може да бъде сключена от името на фирма или за имущество, което е собственост на юридическо лице.

Какво имущество можете да застраховате?

Със застраховка на имущество на физически лица с уговорка срещу първи риск могат да бъдат застраховани сгради със жилищно предназначение и движимо имущество с обичайна битова употреба.

За да бъде допустимо за застраховане по тази полицата, Алианц имат две изисквания към недвижимото имущество.

  • Да представлява отделен имот, независимо от неговия вид- апартамент, къща, етаж от къща.
  • Да има обща разгъната застроена площ не по-голяма от

По тази полица се застрахова само основната сграда на терена на имота. Не могат да бъдат покрити допълнителни постройки (като гаражи, селскостопански постройки, градински къщи, работилници, огради и т.н.).

По отношение на движимото имущество Алианц няма специални изисквания. Покрито е всяко движимо имущество с битова употреба (обзавеждане, битови уреди и всички вещи, използвани в домакинството), което се намира в застрахованото жилище. В обхвата на полицата е и всяко новопридобито през срока на застраховката, имущество.

Застрахователна сума

Както всяка друга полица на първи риск, застраховката се сключва с лимит на отговорност. Предложението на Алианц е за две фиксирани комбинации от суми за движимо и недвижимо имущество.  Изборът е между 20 000 за недвижимо и 2 000 за движимо имущество и 30 000 за недвижимо и 3 000 за движимо имущество.

Полицата не може да бъде сключена при други нива или комбинации от суми.

За кои рискове

Покритието по полицата се предлага с фиксирани пакети рискове в три комбинации.

Основно покритие включва пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара; удар от мълния; експлозия; удар от летателен апарат, части от него или товара му; природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка); тръбопроводна вода; удар от превозно средство или животно.

Пакет Основно покритие на Застраховка на имущество на физически лица с уговорка срещу първи риск предлагаме на Broko при избор на обхват на покритието на „Пожар, природни бедствия (без земетресение)"

Разширено покритие – добавя към основния пакет земетресение и злоумишлени действия на трети лица.

Пакет Разширено покритие на Застраховка на имущество на физически лица с уговорка срещу първи риск предлагаме на Broko при избор на обхват на покритието на „Пожар, природни бедствия и земетресение”

Максимално покритие включва в отговорността на застрахователя рисковете от пакет разширено покритие и късо съединение и/или токов удар, и кражба чрез взлом на аудио-визуална или стационарна компютърна техника (вкл. периферни устройства).

Пакет Максимално покритие на Застраховка на имущество на физически лица с уговорка срещу първи риск предлагаме на Broko при избор на обхват на покритието на „Пожар, природни бедствия, земетресение и кражба"

По тази полица не могат да бъдат добавяни допълнителни рискове или договаряни различни от фиксираните условия.

Самоучастие

Полицата се сключва е с безусловно самоучастие от 100лв за всяка щета.

Срок

Застраховката е със срок от една година. За този продукт не се допуска сключването на краткосрочни договори.

Премия и отстъпки

Премията по имуществената застраховка с покритие на първи риск на Алианц зависи от избраната застрахователна сума (лимит на отговорност) и предпочетения пакет рискове. Условията на застрахователя не предвиждат възможност за допълнителна редукция на базовата цена.

Broko за Застраховка на имущество на физически лица с уговорка срещу първи риск

Няма подлимити за рисковете, включени в пакетит

Застраховката покрива и новопридобито през срока на полицата имущество.

Самоучастието е ниска фиксирана сума.

Покритието по кражба е ограничено само до аудио-визуална или стационарна компютърна техника

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

Купи сега