Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

ЗАД Армеец

ЗАД Армеец е учредено през 1996г. Дружеството е лицензиран застраховател от 1998г.

Какви застраховки можете да сключите със ЗАД Армеец?

Дружеството предлага следните видове застраховки по общо застраховане: злополука, сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), плавателни съдове, товари по време на превоз, други щети на имущество, гражданска отговорност- МПС, обща гражданска отговорност, пожар и природни бедствия, помощ при пътуване, летателни апарати, кредити, гражданска отговорност- летателни апарати, заболяване, разни финансови загуби, гаранции, правни разноски (правна защита), гражданска отговорност- плавателни съдове.

Къде е седалището и адреса на управление?

гр. София, София, ул. Стефан Караджа 2

Каква е процедурата за уреждане на претенции към ЗАД Армеец?

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на Армеец на следния адрес.

Информация за потребителите на застрахователни услуги

 

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  ЗАД Армеец,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес: гр. София, ул. Стефан Караджа 2
  тел.: (02) 8119100
  факс: (02) 8119103
  email: office@armeec.bg