Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Каско

Застраховка Каско е предложението на Армеец за покритие на материални щети върху превозни средства. Застраховката е доброволна. Сключва се като самостоятелна полица.

Прочети повече Общи условия по застраховка Каско на Армеец

Какви превозни средства могат да бъдат застраховани?

Застраховаеми по този продукт са всякакъв вид сухопътни превозни средства снабдени със собствен двигател (включително тролейбуси, самоходни селскостопански, горски, строителни, военни, вътрешно заводски и други колесни или верижни машини със специално предназначение), ремаркета и полуремаркета. С тази полица не могат да бъдат застраховани релсови превозни средства. Въпреки, че се са изрично изключени по този продукт Армеец не предлагат покритие на мотоциклети, мотопеди и триколки.

Кои рискове могат да бъдат покрити със застраховка Каско на Армеец?

Покритието по полицата е структурирано в четири основни клаузи. Изборът за полица е на една от тях и не може да бъде променян или допълват през срока на валидност на застраховката.

Основни клаузи

Клауза М- Минимално каско

Два са рисковете включени в обхвата на клауза минимално каско. При нейните условия застрахователят е отговорен за ще ви върху превозното средство в резултат на:

 • Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие;
 • Природни бедствия- буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, удар на МПС от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед.

Клауза Ч- Частично каско

Частичното каско добавя към обхвата на клауза Минимално каско и

 • Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение на МПС или при включване и работа на двигател по време на престой;
 • Авария, произлязла от сблъскване на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни, скални маси и други, нарушена цялост на пътното покритие, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела.
 • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС.
 • Щети на паркинг- Пълна загуба или частична щета на застрахованото превозно средство от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано.

Клауза К- Кражба

Четири са рисковете, застраховаеми по клауза К.

 • Кражба на цяло МПС;
 • Грабеж на цяло МПС;
 • Противозаконно отнемане на цяло МПС с намерение за ползване;
 • Щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС.

Клауза П- Пълно каско

По клауза П- пълно каско отговорността на застрахователя е за всилки рискове, включени с клаузи М, Ч и К.

Допълнителни клаузи

При клауза Пълно каско, обхвата на покритието разширен с включване на риска за частична кражба на аудио оборудване с

Клауза А- Кражба на аудиотехника

Застраховаемо по тази клауза е само допълнително и стационарно монтирано аудио техника. По отношение на вида да аудио оборудването, застрахователят не поставя допълнителни изисквания.

Ликвидация

Ликвидацията по застраховка Каско в Армеец  обхваща всички възможни опции за възстановяване на щети- безкасова ликвидация в избран от застрахователя сервиз, възстановяване на разходи и експертна оценка. Възможният избор на клиента е поставен в зависимост от две условия- възраст на застрахованото МПС и премия по полицата

Условията за ликвидация се договарят към датата на начало на застраховката. Ако превозното средство е с право да определен вид ликвидация, по изрично желание на клиента то може да ползва по- нисък клас. Например, ако колата е с право на ликвидация в официален сервиз, клиентът може да предпочете ремонт в доверен сервиз или експертна оценка.

Изборът на условие за ликвидация от по- нисък клас не променя цената на полицата.

Стандартни условия за ликвидация

При липса на други уговорки, ликвидация на каско в Армеец е при следните условия:

 • МПС-та до 4 години към началото на полицата са с право на безкасов ремонт в официален сервиз. Това право не зависи от размера на платената премия.
 • Превозни средства на възраст от 4 до 12 години, за които платената по полицата премия е над- определен минимум (за определени категории МПС), имат право на ликвидация в доверен сервиз. Минималната премия за доверен сервиз за леки автомобили, товарни до 3,5т., автобуси до 16 места, багажни и къмпинг ремаркета е 475лв. Минималната премия за доверен сервиз на товарни МПС над 3,5т., влекачи и товарни ремаркета е 650лв.

Допълнителни условия за ликвидация

Стандартните условия за ликвидация при определени условия могат да бъдат модифицирани. Тази възможност се отнасят само за леки и лекотоварни автомобили.

За МПС-та на възраст до 12г., ако премия по полицата над 380лв., клиентът има право да доплати до минималната премия, ако иска да запази правото на ликвидация в доверен сервиз.

Автомобили на възраст до 8г. и  застрахователна сума над 10 000лв срещу доплащане могат да ползват ликвидация в официален за марката сервиз.

Превозни средства до 15г. и застрахователна сума над 8 000лв срещу допълнителна премия могат да запазят правото на ликвидация в доверен сервиз. 

Териториален обхват

Териториалното покритие на застраховка Каско на Армеец по клаузи включващи риска кражба е валидно за България и страните членки на ЕИП и Конфедерация Швейцария.

Покритието на рисковете от по клаузи минимално и частично каско са с териториален обхват на всички страни от споразумението зелена карта.

Каско-на на армеец е с включен безплатен асистанс за чужбина. Териториалният обхват на асистанс покритието е за всички страни от Споразумението Зелен карта и се предоставя безплатно за леки и лекотоварни автомобили.

Минимална премия

Застраховката има минимална премия за покритите на всяка една от клаузите за леки и лекотоварни автомобили. Размерът варира от 70лв за клауза кражба до 300лв за пълно каско.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

Купи сега