Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп е учредено през 1961г. Дружеството е лицензиран застраховател от 1998г.

Какви застраховки можете да сключите със ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп?

Компанията предлага следните видове застраховки по общо застраховане: з злополука, заболяване, сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), релсови превозни средства, летателни апарати, плавателни съдове, разни финансови загуби, гражданска отговорност-МПС, гражданска отговорност- плавателни съдове, помощ при пътуване, гражданска отговорност- летателни апарати, правни разноски (правна защита), товари по време на превоз, пожар и природни бедствия, други щети на имущество, обща гражданска отговорност, кредити.

Къде е седалище и адреса на управление?

гр. София, ул.Позитано 5

Каква е процедурата за уреждане на претенции към ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп?

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп на следния адрес.

Информация за потребителите на застрахователни услуги

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес: гр. София, ул.Позитано 5
  тел.: (02) 9856166, 9856118
  факс: (02) 9856103
  email: sofia800@bulstrad.bg