Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Каско 100

Каско 100 е едно от трите предложения на Булстрад за застраховка на вашият автомобил. Застраховката е доброволна. Сключва се като самостоятелна полица. Каско 100 на Булстрад е наследник на продукта Каско 100 на Български имоти.

Прочети повече Общи условия по застраховка Каско 100

Какви превозни средства могат да бъдат застраховани?

Допустимите за застраховане превозни средства са либерално дефинирани в общите условия на продукта. Застраховаеми по тази полица са всякакви сухопътни превозни средства, регистрирани по надлежния ред и предназначени за движение по републиканската пътна мрежа.

Изрични формални ограничения застрахователят поставя само за няколко вида предназначения на МПС-та. С Каско 100 не могат да бъда застраховани превозни средства,  предназначени за превоз на взривоопасни и леснозапалими материали, такива за участие в състезания, превоз на пари и ценности, таксиметрови услуги  и други.

Изключени от обхвата на полицата са мотоциклети и мотопеди.

Извън формалните ограничения, предлагането на Каско 100 с известни особености. Приемането за застраховане по каско в Булстрад е на разрешителен режим. Преценката дали и при какви конкретни условия се извършва за всяка отделно МПС. Въпреки, че не са описани като изключени като недопустими, покритие по Каско 100 не се предлага за превозни средства, различни от

  • Леки автомобили със стандартно предназначение (лични или обичайни служебни нужди)
  • Лекотоварни автомобили до 3,5т. общо тегло.

Допълнително косвено изискване на застрахователя за допустимост, е действителната стойност на МПС-та да бъде около възможните лимити на полицата. Съображенията на застрахователят зад такава политика е използваната методика за оценка на щетите.

Това прави продуктът удачен само за стари коли. Такива с действителната стойност не по- висока 4000лв.

Какви рискове могат да бъдат покрити с Каско 100?

Застраховката се сключва на база изброени рискове. Те са изрично описани в полицата. Предложението на Булстрад е само да фиксирана комбинация от опасности. Тя не може да бъде променяна, ограничавана или разширявана. Покритието е структурирано в пакет рискове, с клауза на първи риск и задължителен авансов бонус.

Основно покритие

Покритието по полицата е за:

  • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, удар от мълния, наводнение вследствие на проливен дъжд;
  • Естествено свличане или срутване на  земни пластове;
  • Пожар, възникнал по време на престой, движение или техническа повреда на превозното средство;
  • Снежно или ледено натрупване на сняг;
  • Пътно – транспортно произшествие;
  • Злоумишлени действия на трети лица-Отговорността на застрахователят по този риск е само до конкретни действия върху изброени детайли на автомобила. Такива са надраскване, пробиване, поливане на СПС с бои или други химикали, счупване на заключващи устройства, антена, стъкла, вътрешно оборудване (без допълнително оборудване), огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайсни.
  • Противозаконно отнемане (кражба или грабеж на цяло МПС).

Клауза Първи риск

Застраховката се сключва с клауза на първи риск. Условието е валидно само за първата щета (не до изчерпване на застрахователната сума). Тази особеност позволява първата щета да бъде компенсирана без прилагане на пропорционално правило.

Предварителен бонус

Предварителният бонус е ценова преференция, която застрахователят предоставя за липса на щети по полицата. Задължителен е и  в размер на 10%  от избраният лимит на отговорност. подлежи на връщане при предявяване на първа претенция за обезщетение.

Застрахователна сума

Застрахователната сума по полицата се определя с лимит на отговорност. Изборът е между 3 опции (2 000, 3 000  и 4 000лв.). Отговорността на застрахователят е до изборният лимит на отговорност, но не повече от действителната стойност на превозното средство.

Подлимити

По Каско 100 ограничение в отговорността на застрахователя има само за щети на паркинг. Максималната стойност на дължимото обезщетение в агрегат за срока на полицата е до 20% от застрахователната сума на превозното средство.

Ликвидация

Ликвидацията по Каско 100 е само с една опция- експертна оценка. При оценката на щетата, застрахователят прилага фиксиран коефициент на овехтяване от 0.2 от (пазарните или каталожни) цени на резервни части за марката.

Териториален обхват

Каско 100 е валидно само за територията на страната . Покритието не може да бъде разширено за други страни.

Минимална премия

Застраховката се предлага при фиксирана премия. Варира между 100лв. и 150лв в зависимост от избраната застрахователна сума.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

Купи сега