Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Каско Стандарт

Каско Стандарт е едно от трите предложения на Булстрад за рисковете на автомобила. Застраховката е доброволна. Сключва се като самостоятелна полица.

Общи условия по застраховка Каско Стандарт

Какви превозни средства могат да бъдат застраховани?

С полицата могат да бъдат покрити всякакви сухопътни превозни средства, движещи се със собствен двигател и прикачени към тях ремаркета. Застрахователят изисква да бъдат предназначени за движение по пътищата и да са регистрирани по нормативно установения ред. По изключение могат да бъдат покрити и рисковете на ново закупени превозни средства преди регистрация. Въпреки, че не са изрично изключени с условията на продукта, покритие по тази застраховка не се предлага за мотоциклети и мотопеди.

Кои рискове могат да бъдат покрити с Каско Стандарт?

Рисковете, застраховаеми с Каско Стандарт се предлагат групирани в четири основни клаузи. А най- обхватната от тях – пълно каско може да бъде разширена с две допълнителни избираем и покрития.

Избраната основна клауза при сключване не може да бъде променяна или допълвана.

Основни клаузи

Пожар и природни бедствия

Пожар и природни бедствия е минималното покритие по Каско Стандарт. Обхватът на тази клауза е на обичайните за минимално каско рискове:

 • Пожар, експлозия, удар от мълния;
 • Буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети, дървета и клони, вследствие на природни бедствия;
 • Тежест при естествено натрупване на сняг е съсредоточаване на голямо тегло върху единица площ в резултат на обилен снеговалеж
 • Падане на ледени късове или снежни маси е откъсване или свличане на големи количества сняг или на ледени късове при резки метеорологични промени.

Пожар, природни бедствия и ПТП

Втората възможна клауза добавя към минималното покритие и рисковете свързани с пътно- транспортни произшествия. Извън стандартните щети възникнали по време на движение на превозното средство, застраховката покрива и щети на паркинг и увреждане на МПС-то от падащи предмети, летателни апарати и клони.

Пожар, природни бедствия, ПТП и злоумишлени действия

Разширението на покритието при третата възможна клауза, добавя и три изрично описани злоумишлени действия. Извън рисковете от клауза Пожар, природни бедствия и ПТП, каско застрахователят поема отговорност и за:

 • надраскване, пробиване, поливане на МПС с бои или други химикали;
 • счупване на заключващи устройства, антена, стъкла (челно, задно, странични), вътрешно оборудване (включително и на застрахованото допълнително монтирано стационарно оборудване), огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода производител емблеми и лайсни;
 • срязване или пробиване на гуми.

Рисковете, свързани с палеж и взривяване мога да бъдат покрити при специални условия и срещу допълнителна премия.

Пълно каско

При пълно каско към покритията на изброените до тук клаузи се добавят рисковете

 • Кражба и грабеж на цяло МПС
 • Противозаконно отнемане на превозното средство с цел ползване

При избор на тази клауза, застраховаемо е и допълнително трайно монтирано оборудване (аудио, телефонни, развлекателни, навигационни, осветителни, както и горивни уредби и джанти).

Покритието на рисковете от основните клаузи може да бъде разширено с две допълнителни клаузи

Допълнителни клаузи

Помощ на пътя

Допълнително покритие на автоасистанс се предлага за леки и лекотоварни автомобили до 3,5г. Техническото съдействие се предоставя безплатно за застрахователни събития на територията на страната. Без допълнително заплащане е и автоасистанса за чужбина.

Помощ на пътя може да бъде договорена към полица Каско Стандарт и за техническа повреда или друго събитие, свързано с експлоатацията на превозното средство. Покритието е срещу допълнителна премия.

Сключване на допълнителна покритие за автоаситанс се допуска за всички основни клаузи с изключение на Пожар и природни бедствия.

Техническа повреда

За леки автомобили на възраст до 7г. полицата може да покрива и рискове, свързани с техническа повреда. Извън възрастта застрахователя поставя две допълнителни изисквания за превозното средство:

 • Да има писмени доказателства за произход и текуща гаранционна и извънгаранционна поддръжка;
 • Да не се ползва със специално предназначение- например превоз на пътници и/ или товари, отдаване под наем, състезателна или учебна дейност.

По условията на допълнителната клауза, ангажиментът на застрахователя включва и внезапно възникнали механични повреда по:
двигателя;

 • скоростната кутия;
 • водещия (задвижващ) мост на застрахованото МПС.

Тази клауза се предлага като допълнение само при покритие на Пълно каско.

Специални условия на покритието

Извън стандартните за каско опции, Каско Стандарт предлага две допълнителни опции за моделиране на условията на покритието на застраховката

Самоучастие

Договаря се в абсолютна сума при сключване на полицата. Възможни са две опции 150 и 250лв от всяка щета. Това специално условие е допустимо за всички категории превозни средства.

Авансов бонус

Ако полицата е сключена със самоучастие, застрахователят допуска ползване на авансова отстъпка за липса на щети. За разлика от други каско продукти, при Каско Стандарт това специално условие се предлага като Минимална премия за покритие. Различен е и начина на определяне на предварителната преференция. При този продукт на Булстрад той е процент от застрахователната сума, определен като разлика между достатъчната и минимална премия по тарифа.

Ползването на авансов бонус е възможно само за клауза Пълно каско.

Ликвидация

При този продукт на Булстрад ликвидацията на щетите е без ограничение във допустимите опции. Възможностите варират от безкасова ликвидация в избран от застрахователя сервиз, до възстановяване на разходи и/или експертна оценка. Допустимият избор на клиента зависи от възрастта на автомобила, премията по полицата и избраната модификация за ликвидация.

Стандартни условия за ликвидация

Каско Стандарт има следните стандартни условия за ликвидация, ако договореното покритие е за основна клауза, различна от Пожар и природни бедствия

 • Превозни средства до 4 години имат право на безкасов ремонт в сервиз, представител на марката или друг с който застрахователят има сключен договор. При желание на клиента застрахователят може да възстанови направените разходи за ремонт на щетата и срещу предоставени фактури.
 • МПС-та до 7 години имат право на безкасов ремонт в доверен сервиз, възстановяване на разходи по одобрени фактури при ремонт в сервиз по избор на застрахования и експертна оценка.
 • Превозните средства до 13 години запазват опцията за безкасова ликвидация, ако платената по полицата премия надвишава достатъчната но тарифа (400лв за леки коли и 500лв. за товарни)
 • Ликвидацията на по- стари МПС-та е по експертна оценка.

Допълнителни условия за ликвидация

Стандартните условия за ликвидация по Каско Стандарт могат да бъдат променяни по желание на застрахования. Стандартните условия за ликвидация по Каско Стандарт могат да бъдат променяни по желание на застрахования.

Превозни средства с право на безкасова ликвидация могат да избират форма на обезщетение от по- ниско ниво. Колите с право на официален сервиз- ремонт в доверен, а тези с право на доверен сервиз- възстановяване на щетите по експертна оценка.

Срещу допълнителна премия, МПС на възраст от 5 до 7 годили могат да запазят правото на ремонт в официален сервиз.

Специални условия за ликвидация

По Каско Стандарт Булстрад имат специални ограничения при ликвидация на щети, които е невъзможно да бъдат удостоверени с документ от компетентен орган. Ако не е платена допълнителна премия за покритие при специални условия застрахователят ще обезщети вредите по застрахованото МПС до два пъти през срока на застраховката и за не повече от 8 детайла при щети по основни корпусни детайли и до две увредени гуми, джанти и тасове.

Задължително изискване на Булстрад е уведомяването на събитието на телефона на Асистанс центъра- 0800 11111. Неспазването на това изискване е основание за отказ на плащане. При щети на гуми и/ или тасове от дупки/ неравности на пътното платно задължителни са и свидетелски показания на трето, неучастващо в събитието лице.

Териториално покритие

Каско Стандарт е с покритие на страната, държавите от Европейски съюз, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Хърватия, Република Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.

Минимална премия

По застраховката има минимална премия от 240лв. Върху нея могат да бъдат начислявани отстъпки, ако клиентът има право на такива. С тях на-й ниската цена за каско може да стигне до 120лв.
 

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

Купи сега