Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

ЗАД ОЗК Застраховане АД

ЗАД ОЗК Застраховане АД (Общинска Застрахователна Компания АД) е учредено през 1996г. Дружеството е лицензиран застраховател от 1998г.

Какви застраховки можете да сключите със ЗАД ОЗК Застраховане АД?

Компанията предлага следните видове застраховки по общо застраховане: злополука, сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), релсови превозни средства, пожар и природни бедствия, обща гражданска отговорност, други щети на имущество, гражданска отговорност- МПС, товари по време на превоз, заболяване, помощ при пътуване, разни финансови загуби, правни разноски (правна защита).

Къде е седалище и адреса на управление?

гр. София, бул. Янко Сакъзов 48

Каква е процедурата за уреждане на претенции към ЗАД ОЗК Застраховане АД?

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на ЗАД ОЗК Застраховане АД на следния адрес.

Прочети повечеИнформация за потребителите на застрахователни услуги

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  ЗАД ОЗК Застраховане АД,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес: гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 257А
  тел.: (02) 9744649,
  факс: (02) 9744649
  email: edicheva@ozk.bg