Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

ЗАД Виктория

ЗАД Виктория е учредено през 1996г. Дружеството е лицензиран застраховател от 1998г.

Какви застраховки можете да сключите със ЗАД Виктория?

Компанията предлага следните видове застраховки по общо застраховане: злополука, заболяване, сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), товари по време на превоз, други щети на имущество, пожар и природни бедствия, разни финансови загуби, гражданска отговорност-МПС, обща гражданска отговорност, летателни апарати, гражданска отговорност- летателни апарати, кредити, плавателни съдове, гаранции, гражданска отговорност- плавателни съдове, гражданска отговорност- плавателни съдове, помощ при пътуване, правни разноски (правна защита).

Къде е седалището и адреса на управление?

гр. София, ул. Искър № 69- 71

Каква е процедурата за уреждане на претенции към ЗАД Виктория?

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на ЗАД Виктория на следния адрес:

Информация за потребителите на застрахователни услуги

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  ЗАД Виктория,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес: гр. София, ул. Позитано 11А
  тел.: (02) 986 81 05, 986 81 06
  факс:
  email: pozitano@victoria-insbg.com