Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

ЗД Булинс АД

ЗД Булинс АД е учредено през 1995г. Дружеството е лицензиран застраховател от 1998г.

Какви застраховки можете да сключите със ЗД Булинс АД?

Дружеството предлага следните видове застраховки по общо застраховане: злополука, сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), товари по време на превоз, други щети на имущество, обща гражданска отговорност, гражданска отговорност-МПС, помощ при пътуване, разни финансови загуби, пожар и природни бедствия, заболяване, кредити, плавателни съдове, гражданска отговорност- плавателни съдове.

Къде е седалището и адреса на управление?

гр. София, ул. Лавеле 19

Каква е процедурата за уреждане на претенции към ЗД Булинс АД?

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на ЗД Булинс АД на следния адрес:

Информация за потребителите на застрахователни услуги

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  ЗД Булинс АД,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес: гр. София, ул. Джейм Баучер 87
  тел.: (02) 91 981 217
  факс: (02) 91 981 213
  email: maria.borisova@bulins.eu