Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

ЗД Евроинс АД

ЗД Евроинс АД е учредено през 1998г. Дружеството е лицензиран застраховател от 1998г.

Какви застраховки можете да сключите със ЗД Евроинс АД?

Компанията предлага следните видове застраховки по общо застраховане: злополука, заболяване, сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), пожар и природни бедствия, обща гражданска отговорност, кредити, гражданска отговорност-МПС, помощ при пътуване, други щети на имущество, товари по време на превоз, разни финансови загуби, плавателни съдове, гражданска отговорност- плавателни съдове, гаранции, релсови превозни средства, гражданска отговорност- летателни апарати, летателни апарати.

Къде е седалището и адреса на управление?

гр. София, бул. Г. М. Димитров 16

Каква е процедурата за уреждане на претенции към ЗД Евроинс АД?

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на ЗД Евроинс АД на следния адрес.

Прочети повече Информация за потребителите на застрахователни услуги

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  ЗД Евроинс АД,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб 43
  тел.: (02) 9651525
  факс: (02) 9651526
  email: office@euroins.bg