Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

ЗК Лев Инс АД

ЗК Лев Инс АД е учредено през 1996г. Дружеството е лицензиран застраховател от 2000г.

Какви застраховки можете да сключите със ЗК Лев Инс АД?

Компанията предлага следните видове застраховки по общо застраховане: злополука, плавателни съдове, товари по време на превоз, пожар и природни бедствия, други щети на имущество, гражданска отговорност- плавателни съдове, сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), помощ при пътуване, гражданска отговорност- МПС, обща гражданска отговорност, разни финансови загуби, кредити, гаранции, заболяване, релсови превозни средства, летателни апарати, гражданска отговорност- летателни апарати, правни разноски (правна защита).

 

Къде е седалището и адреса на управление?

гр. София, бул. Цар Борис III-ти 41

 

С кой офис работим?

Вашата застраховка със ЗК Лев Инс АД поръчана през www.broko.bg, ще бъде сключена чрез офиса на

 

адрес: гр. София, бул. Цар Борис III-ти 136 В;

тел.: 02 915 08 59, факс: 02 915 08 81;

e-mail: office@lev-ins.com

 

Каква е процедурата за уреждане на претенции към ЗК Лев Инс АД?


Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на ЗК Лев Инс АД следния адрес

 

Информация за потребителите на застрахователни услуги

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  ЗК Лев Инс АД,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес:
  тел.:
  факс:
  email: