Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

ЗК Олимпик- Клон България

За компанията

Застрахователна компания Олимпик е основана през 2001г. в Кипър. Дружеството работи в областта на общото застраховане. От 2009г. по условията на право на установяване компанията е лицензирана да извършва застрахователна дейност в България.

Какви застраховки можете да сключите със ЗК Олимпик Клон България?

Компанията предлага следните видове застраховки по общо застраховане: злополука, заболяване, сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), плавателни съдове, товари по време на превоз, пожар и природни бедствия, други щети на имущество, гражданска отговорност-МПС.

Къде е седалище и адреса на управление?

гр. София, бул. Янко Сакъзов 62, ет.1, ап. 1

Каква е процедурата за уреждане на претенции към ЗК Олимпик Клон България?

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да проверите на страницата на ЗК Олимпик Клон България следния адрес.

 

Информация за потребителите на застрахователни услуги

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

7

Оценка:

Рейтинг:

7/7 от 20 гласували

Мнения:

8 мнения

С кого работим?

 • Вашата застраховка към
  ЗК Олимпик- Клон България,
  сключена на broko.bg, ще бъде издадена от офиса на компанията на:
 • адрес: гр. София, бул. Гоце Делчев 142-142А
  тел.: (02) 816 0000
  факс: (02) 816 0000
  email: officebg@olympicins.eu