Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Защо да питам Broko?

Застраховането е сложен бизнес. Много правила и норми, наложена практика и договорни условия определят начина по който се развиват вашите отношения със застрахователя за срока на вашата полица.

Сложният бизнес се крепи на здрава икономическа логика и съвкупност от ясни правила. А ние ги познаваме добре. За всяко ваше колебание, казус или съмнение ще отговаряме. Подробно и по същество, без условности, готови фрази или параден професионализъм.

За да ни разбирате!

За застраховките на колата

Може ли без гражданска отговорност? Задължително ли е каското? Какво значи автоасистанс? Застраховка злополука какво е точно?

За застраховките на къщата

На първи риск или действителна стойност? Кои рискове да включва? Какво очаква банката от вашата имуществената полица?

За застраховките на ваканцията

Кой плаща на планинските спасители? Кога здравната помощ в чужбина излиза без пари? Екстремните спортове могат ли да бъдат покрити?

За застраховките на семейството

още текст

За личните застраховки

За застраховките на чужденци