Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Как да разбера коя компания какво недвижимо имущество покрива?

Малката имуществена полица е предназначена за застраховка на недвижимости, предназначени за жилищни нужди. Това са апартамент, къща или етаж от къща. Наричаме ги с общото име основно жилище.

Твърде често основното жилище не е единствената сграда или група функционално обособени помещения на адреса на имота. Част от застрахователите допускат с малката имуществена полица да бъдат покрити всички постройки или помещения, които отговарят на конструктивните изисквания.

Кога моето жилище отговаря на изискванията за малка полица?

Допълнителни помещения към основното жилище

Допълнителни помещения наричаме всички други части от сградата, които по нотариален акт принадлежат към основното жилище. Такива има само при имущества, сградата на която е собственост на повече от едно лице.     Например жилищен блок или къща с етажна собственост.

Разделяме допълнителните помещения според тяхната функционалност- гараж, таван и мазе. Малката имуществена полица има ограничен капацитет за покритие на много различни обекти на един адрес. С нея не могат да бъдат застраховани допълнителни помещения различни от изброените (гараж, таван, мазе).

Допълнителни постройки към основно жилище

Допълнителни постройки има само, ако основното жилище е къща или етаж от къща. Разграничаваме ги в три групи, в зависимост от функционалното из предназначение:

  • Гараж
  • Селскостопански постройки- такива са всички масивни и полумасивни сгради, използвани с нежилищно предназначение на терена на имота. Например плевня, сайвант, обор или други сгради.
  • Помощни постройки- групата на помощните постройки включва сгради с различно предназначение. Такива могат да бъдат лятна кухня, къща за инструменти и други.

Коя компания какво недвижимо имущество може да застрахова?

Нашият въпросник е проектиран за да ви улесни максимално при избора на допустимо за застраховане недвижимо имущество. Избирате с отметка допълнителните помещения или постройки, които искане да бъдат покрити на адреса на основното жилище. В офертата си към вас ние включваме само тези застрахователи, които допускат избраните имоти да бъдат покрити с малка полица.

Ако вашият предпочитан застраховател не присъства в офертата ни към вас, ограничете вида да допълнителното имущество. Сравнително малка част от компаниите допускат с малка полица да бъдат покрити постройки/помещения различни от основното жилище.

Държите да застраховате и допълнителните постройки с малката полица за къщата? Проверете и цените.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

  • В? Иван Константинов Фичев: При застраховка на къща за 50000 лв и имущество за 30000 възниква пожар в лятна кухня долепена до кэщата. Изгаря цялата дървена конснрукция и немалко домакинско имущество. Застрахователят пое само щетите по къщата без да заплати нищо от изгорялата изцяло лятна кухня и домакинско имущество с обяснение, че в полицата пише къща, а за домакинско имущество признава само това в къщата. Имам ли право да търся и обезщетение за дом. Имущиснво Поздрови0
    • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.