Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Каква е разликата между масивни, полумасивни и паянтови сгради?

Разграничението между масивни, полумасивни и паянтови сгради е често срещано при имуществените застраховки. С промяната на законодателството свързано устройството на териториите и строежите,  в последното десетилетие използването на тези понятията се превърна по- скоро в архаична практика, отколкото в стандарт.  Но все още съществуват нормативни правила с които разграничението според конструкцията на сградата има своето определение.

За какво се отнася разграничението между масивна, полумасивна и паянтова сграда?

Единственото формално определение на вида на конструкцията  в българското законодателство се съдържа в описанието на Условните знаци за кадастрални планове на населените места и незастроените територии, издадено от Министерство на териториалното развитие и строителството през 1993г.

Категоризацията на масивни, полумасивни и паянтови сгради описва конструкцията на сградата (използвани материали и технология на строителство).

Кои сгради са масивни, полумасивни и паянтови?

Постройките се определят като:

 • Масивни

Ако сградите са с външни и вътрешни носещи стени с дебелина най-малко една тухла или каменна зидария с дебелина най-малко 45см на варов или глинен разтвор. Масивните сгради
могат да бъдат изцяло или частично с подова конструкция с дървен гредоред, железни греди, монолитни или сглобяеми елементи.

Подвид масивни сгради са тези със стоманобетонни конструкции. Те са с носещи външни и вътрешни стени и стоманобетонна подова конструкция.  Към този вид сгради се отнасят и тези от
едропанелното строителство.

 • Полумасивни

Полумасивни са  постройките с външни носещи тухлени стени с дебелина на стените най- малко една тухла или каменна зидария с дебелина най- малко 45 см на глинен или варов разтвор и
вътрешни носещи паянтови стени (дървен скелет и пълнеж).

 • Паянтови

Паянтови са сградите с дървен носещ скелет на вътрешните и външните стени, с пълнеж и кирпич на варов или глинен разтвор или с пълнеж от плет на кал, летви и др..

Постройки, направени от различни материали, се определят като смесени.

Значение на конструкцията при имуществените застраховки

Конструкцията оказва влияние върху вероятността и размера на щетата.

Например: Вероятността за щета от земетресение е по- голяма при паянтови сгради в сравнение с тези с масивна конструкция. Тежестта на щетата при пожар е по- висока  при паянтовите сгради, отколкото при масивните такива.

Вероятността за щета и очаквания размер на щета оказват влияние на премията. Разликата в риска, породена само от особеностите на конструкцията, прави полиците за масивни сгради по- евтини, а тези за паянтови по- скъпи.

Изборът на продукт по имуществено застраховане също зависи от вида на конструкцията. Със стандартна имуществена полица (продукти от група Моето имущество на Broko) можете да застраховате всеки тип сграда. С лимитирана полица с покритие на първи риск (Малка полица на Broko) застраховаеми са само масивни и полумасивни сгради.

Избрахте ли вече застраховка за вашето имущество? Проверете и цените за

Моето имущество  и  Малка полица.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Мария Радева: Здравейте! Бих искала да попитам следното: В двора на имота ни изградихме навес, обхващаш територията до оградата на къщата ни.Навеса е построен преди 2001г.Подаден е сигнал в Общината от наш съсед тази година, в следствие на което дойдоха на проверка и ни насочиха да подадем молба за Удостоверение за търпимост на основание параграф 127 ал.1 от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ. След извършения оглед от комисия от Общината получихме писмо в което се цитира следното:Комисията констатира, че не може да се започне процедура по издаване на удостоверение за търпимост на навеса, тъй като обекта не отговаря на условията на параграф 5 т.38 от ДР на ЗУТ.Нищо друго не е упоменато в писмото-какво следва от това. Моля да отговорите ние какво трябва да правим от тук нататък и според Вас защо не навеса не отговаря на условията на цитирания параграф. Изобщо това счита ли се за незаконен строеж? Ще Ви бъда благодарна да ми разясните какво трябва да правим за да не се предприема от страна на Общината премахването му. Хубав ден!
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Елла Кобец: кой прави оценка на къщата и определя дали масивна дали друг вид конструкция преди да се направи застраховка?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Мария Балкова: Какво да правим след като направихме жалба за незаконно строителство срещу съседите . От общината дойдоха и първо погледнаха към нашия двор и казаха и Вие имате незаконна постройка.Така е.Имаме един навес от ламарина, който граничи от едната за нас западна страна с добри комшии от другата страна северната е улицата.Не правим сянка на никого.Нашият проблем е с комшиите които са наредили на о.5 м от нашата ограда различни паянтови и масивни постройки. Сега трябва да ходим в общината с документите на къщата да ни проверяват нас. Благодаря предварително-
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Зорка Иванова: Здравейте, имаме къща, която е с 60 кв.застроена площ, строена е с план и всички разрешителни през 1928 г. По стария план, къщата се води ПЖ, сега по новия кадастър е вписана като Селскостопанска сграда. Но, къщата винаги се е ползвала като жилище, към момента също се обитава, има партида за електричество, има застраховка, както и прилежащи части от двора. Как да променим статута от СС на ПЖ, в кадастралния план, защото искаме да извършим нотариална сделка с нея. Може ли да мине като ЯФГ? И какъв е редът, ако е така? Иванова
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Зорка Иванова: Здравейте, имаме къща, която е с 60 кв.застроена площ, строена е с план и всички разрешителни през 1928 г. По стария план, къщата се води ПЖ, сега по новия кадастър е вписана като Селскостопанска сграда. Но, къщата винаги се е ползвала като жилище, към момента също се обитава, има партида за електричество, има застраховка, както и прилежащи части от двора. Как да променим статута от СС на ПЖ, в кадастралния план, защото искаме да извършим нотариална сделка с нея. Може ли да мине като ЯФГ? И какъв е редът, ако е така? Иванова
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Зорка Иванова: Здравейте, имаме къща, която е с 60 кв.застроена площ, строена е с план и всички разрешителни през 1928 г. По стария план, къщата се води ПЖ, сега по новия кадастър е вписана като Селскостопанска сграда. Но, къщата винаги се е ползвала като жилище, към момента също се обитава, има партида за електричество, има застраховка, както и прилежащи части от двора. Как да променим статута от СС на ПЖ, в кадастралния план, защото искаме да извършим нотариална сделка с нея. Може ли да мине като ЯФГ? И какъв е редът, ако е така? Иванова
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Николай Иванов: Здравейте , между къщата и тоалетната ми има 7 метра растояние като по протежението между тях е съседската ограда.Искам да направя навес широк 2м.с дължина 7м. на дървена конструкция с ламаринен покрив,като единият край ще бъде до съседската ограда върху бетонен фундамент.Имам ли право и какво трябва да спазя?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Атанаска Анастасова: Може ли да застраховам сглобяема къща с дървена конструкция. Т е паянтова сграда. Строена е 2019 и въведена в експлоатация.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.