Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво означава обитаемост на жилището?

Няма общи условия по имуществено застраховане, които да не поставят под условието за обитаемост, покритието на определени рискове като аварии на ВиК и/ или други тръбопроводи, злоумишлени действие на трети лиза или вандализъм, кражба с взлом и/ или технически средство или грабеж.

Защо застрахователите изискват жилището да бъде обитаемо?

Защото то прави цената на полицата по- ниска. Жилище, което е под постоянно наблюдение има по- ниска вероятност за щета в резултат на определени рискове, а в случай на тяхната реализация размерът на евентуалните щети е по- нисък.

Например: Вероятността жилището да бъде обрано докато обитателите му са там е по- малка от тази, ако то е оставено без наблюдение. Пораженията от спукана тръба са по- ниски от тези ако тя бъде оставена с дни без опит да бъдат ограничени щетите.

Какво означава изискването за обитаемост?

Понятието има две измерение срок и конкретна дефиниция.

Застрахователите не абсолютизират изискването си съм обитаемост. Няма компания, който да очаква в жилището непрекъснато да стои човек. Това е извън обичайните условия при които се полза имуществото. Обикновено застрахователят е безразличен към кратки периоди, вариращи между 15 и 30 дни. Т.е. имуществото се приема за постоянно обитавано и покритието остава в сила, така, както е уговорено при сключване, ако за период не по- дълъг от определения в общите условия срок,  някой проверява неговото състояние.

Второто условие е точната дефиницията на понятието. Обитаемо не винаги означава в жилището да пребивава лице. При част от компаниите е достатъчна периодична проверка на неговото състояние. Обикновено това се описва като наблюдение.

Обърнете внимание на дефиницията за обитаемост в общите условия на имуществената застраховка.

Ако застрахователят е определил обитаемостта като изискване, жилището да не бъде оставяно без наблюдение за период по- дълъг от 15 или 30 дни, достатъчно е да имате съседи или познати, които да са в близост до адреса на имота и могат да преценят доколко се случва нещо извън обичайното за имуществото.

Ако обаче, общите условия очакват само обитаемост, без допълнителни пояснения, това означава, че помещенията на имота трябва да бъдат поне веднъж в установения период проверени от обичайно пребиваващото там или друго свързано лице.

Разбира се, дали и за колко време жилището е оставено без наблюдение или пребиващо в помещенията лице е въпрос и на установяване при събитие. Безспорно при повечето рискове това е сравнително лесно. Течащата вода от ВиК авария прави прогресивни поражения с времето. Кражбата обаче, до голяма степен е въпрос на декларация и друга фактология, която зависи от застрахованото лице.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

  • В? Радостина: Здравейте, бих искала да попитам ако имуществото не е на мое име, но имам пълномощно за него, мога ли аз да сключа застраховката или собственикът трябва лично да се яви?
    • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.