Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Ако не уведомя застрахователя за промяна в регистрацията на МПС, важи ли ми гражданската?

Да полицата е валидна. При промяна на собствеността застраховка гражданска отговорност не се прекратява. Новият собственик има покритие, както всеки друг ползвател на превозното средство. Въпреки това законодателят е предвидил задлъжение да информирате застрахователя и да искате правата по полицата да бъдат прехвърлени на купувача.

Продавам колата. Какво да правя с гражданската?

Купувам си кола. Какво да правя с гражданската?

Какво сте длъжни да направите с гражданската отговорност при промяна на собствеността?

При продажба на превозно средство старият собственик е длъжен да предаде полицата, стикера и контролния талон, зелената карта (ако такава е издадена) на новия собственик. Ако купувачът по някаква причина не харесва текущия застраховател по гражданска отговорност, има право без да посочва причина да прекрати договора.

Как се прекратява застраховка гражданска отговорност?

Кодексът е поставил задължение и на двете страни, по сделката за продажба, да уведомят текущия ГО застраховател. Срокът за това задължение е 7 дни от датата на продажба (нотариалната заверка на договора).

Обърнете внимание!

Този срок е двойно по- кратък от срокът за уведомяване на Пътна полиция.

Обикновено обаче уведомяването на застрахователя прави новия собственик. Става като представи копие новия талон или договора за покупко- продажба на брокера или застрахователя. Въз основа на този документ се издава анекс и титуляр по същата полица става купувача.

Какви са последствията, ако не изпълните това задължение?

Нормативно никакви (според разпоредбите на кодекса за застраховане и подзаконовите нормативни актове). Законодателят не е предвидил глоби, които да бъдат налагани.

Застрахователят не може да прекрати служебно полицата, поради неизпълнение на задълженията. Полицата по гражданска отговорност остава валидна. При валиден договор ГО компанията не може и да откаже плащане при събитие.

Допълнително основание за невъзможността застрахователят да откаже да плати е базата на покрие на рисковете по гражданска отговорност. Полицата се сключва на база всички рискове. Т.е. Покритието е валидно във всички случаи, с изключение само на изрично описаните като изключения.

Кои рискове не покрива застраховка гражданска отговорност?

Неизпълнението на задълженията обаче има няколко нежелани последствия за новия собственик.

 • В регистъра на Гаранционния фонт се вижда предупредително съобшение, че не е изпълнено задължение по Кодекс

Тази информация е достъпна за всеки. Не бихте искали, факът, че непознавате действащите закони да е публичен, нали?! Извън това неудобство, други последствия няма (като например глоби или ограничения в покритието).

 • Застрахователят може на начисли допълнителна премия

Кодексът за застраховане дава право на застрахователя по гражданска отговорност, в случаите в които не може да прекрати договора, да изисква доплащане на справедлива премия. Такава е тази, която тарифата на компанията предвижда за рисковите характеристики на новия собственик.

Пример
23 годишен купува кола от човек на възраст 67 (същата разлика може да бъде направени и при промяна на района на регистрация от страната към София). Премията която предвижда тарифата на почти всички застрахователи е значително по- скъпа за млади собственици. Проверете го. Ако например гражданската отговорност за улегнал собственик е 180лв, а за млад 250, по всяко време застрахователят може да изиска да доплатите разликата от 70лв.

Примерната разлика е малка, но за определени рискове (като управление от чужди граждани) може да е в пъти!

Това право не е задължение за застрахователя. Повечето компании обръщат внимание на премията, само ако новият собственик има вече нежелана история със щети или е част от рисков списък.

Трети проблем е свързан с

 • Удостоверения, издадени към полицата

Ако към гражданската отговорност е издадена зелена  карта, тя също съдържа данните за стария собственик. При събитие зад граница ще спестите излишни недоразумения, доколко вие сте правоприемник по ГО-то на стария собственик, а от там и че имате редовно покритие на ваше име.

И последният източник на неприятности е

 • Отказ за плащане

Няма законово основание за това, но има практика. Вероятно е да се преборите през съда с упорството на застрахователя, но ще ви коства доста нерви и разходи. Далеч по- лесно е да дръннете на брокера да оправи нещата.

Нашият съвет

Гражданската отговорност е застраховка с много особености. Не бъдете небрежен застрахован. Това може да ви коства много излишни разходи. Изберете си квалифициран брокер и го питайте за всичко! Това е начинът на спестите реални пари.

Разлика от няколко лева при сключване можете да имате от всеки. Само по- добрите могат да гарантират, че застраховката ще струва само толкова колкото сте платили при сключване.

Вече знаете повече за гражданска отговорност. Проверете и ценитеПровери актуалните цени за гражданска отговорност.  
 

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Ташо Кацарев: Плащам застраховката на името на мой близък ,който е извън България .Какви са ми правата и какво да направя ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? диди: закупих автомобил с гражданска към армеец на вноски,пропуснах 7 дневния срок за известяване с около 40 дена. старият собственик е с много завишена премия и поисках прекратяване на полицата, но ми отказват. какъв е редът без да изчаквам тези 15 дена след падежа за който ми говорят.
  • О: Broko: Да, нямате право да прекратите съществуващата полица с основанието на нов собственик след изтичане на 7-те дни от датата на придобиване. Въпреки това по всяко време, дори и след това можете да прехвърлите полицата на ваше име. Става с анекс. В идеалния случай ако вашият риск е по- различен от този на стария собственик за промяната в риска може да бъде преизчислена премията. Само една две компании на пазара го правят, но само ако новия риск е по лош от стария. Разбирайте- пари не връщат.
   Нищо не пречи да ползвате вече платената част от полицата, такава каквато е. Вземете си анекс за нея. Ако полицата е на вноски можете да не платите поредната. След 15 дни след датата на пропуснатия падеж тя ще бъде прекратена автоматично и можете да направите нова полица.
   Няма други разписани възможности за прекратяване на полицата в кодекса.
   Ако ви трябва съдействие за анекса, пратете ни копие на новия талон на office@broko.bg и ще ви помогнем
 • В? фатма: Здравейте! На 09.11.2020г. регистрирах колата си, след това на 03.12.2020г. (изпуснах срока от 7 дни) направих анекс. Сега получавам писмо от Гаран. фонд, че нямам направена ГО. Застрахователят не можа да ми даде точен отговор предполага, че съм изпуснала срока за анекс. Дали е така?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Ventsislav Vasilev: Здравейте, прибрах се от Великобритания преди 3месеца. Исках да регистрирам превозно средство и сключих застраховка по номера на рамата, мислейки си че всичко ще стане бързо и лесно, но се оказа че ще имам затруднение и за това не знам дали мога да продължа да плащам застраховката си след третия месец да съществува все още по този начин? благодаря
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.