Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Дали да не послъжа в отговорите на някои въпроси срещу по- ниска цена за гражданска отговорност?

Виждате от въпросника на нашия калкулатор, че част от факторите, които определят цената за гражданската отговорност на вашето МПС имат декларативен характер. Колко време е пребивавало превозното средство извън страната, имате ли виновно причинени ПТП-та, колко километра изминавате годишно, предоставяте ли МПС-то на чужди граждани и т.н. са само част от възможните основания срещу които да получите по- ниска цена в офертата си за гражданска отговорност.

Пречи ли нещо да декларирате „верните” за отстъпки отговори?

На пръв поглед- не. Част от обстоятелствата, срещу които застраховател по гражданска отговорност предоставя отстъпки са трудни за установяване. Или поне се са видни при сключване на договора за задължителната полица.

Нормативната уредба на гражданската отговорност у нас предвижда много малко случаи при които компания може да откаже или да регресира към застрахования, плащане по щета.

Законодателят обаче е допуснал възможността компанията за изисква да доплатите справедливата премия  според фактическите обстоятелства при сключване.  С други думи застрахователят може да изиска да доплатите премия, ако при щета установи, че не сте бил напълно обективни при сключване.

Колко е доплащането при невярно декларирани обстоятелства?

Ако застрахователят установи, че при сключване сте декларирали неверни обстоятелства следва да доплатите до сумата каквато би била дължима по полицата при обективно предоставяне на информацията.

И пример:
Ако застрахователят е предвидил надбавка от Хлв.  за управление на превозното средство от чужди граждани, справедливата премие е с Х лв по- висока от тази която сте платили при сключване.

Разликите до справедлива премия са драстични, ако МПС-то се управлява от чужденци. Справедливата премия може да бъде с до 6 пъти по- висока от тази с включени отстъпки.

За да проверите рискът на който си излагате с невярно декларирани обстоятелства сравнете цените за гражданска отговорност с две оферти- една коректна и една „евтина”.

Какво се случва, ако застрахователят установи невярно декларирани обстоятелство?

Последствията са разписани в чл. 189 и чл. 190 на Кодекса за застраховане. Застрахователят ще ви предложи писмено, до посочения от вас адрес за кореспонденция, как може да бъде променен вашия договор в съотвествие с коректните обстоятелства. Срокът за това е един месец. Ако не приемете предложението, в срок от 15 дни от неговото получаване, според Наредба 49 за задължителното застраховане, полицата ви не може да бъде прекратена. Практиката обаче е различна! 

Ако имате каквато и да е информация от застрахователя, с която той изисква доплащане по текуща полица с основание неверно декларирани обстоятелства, проверявайте застраховката си в Гаранционния фонд. Изчене ли от там, преди края на срока за който е платена, уведомете Комисията за финансов надзор. Свободни сте и да си търсите правата по съдебен път.

Ако имате щета по полица, съдържаща невярно декларирани обстоятелства, застрахователят не може да откаже плащане. Няма право и на регрес към вас.

Кога застрахователят може да иска доплащане на премия, с основание невярно декларирани обстоятелства?

Само когато ви е уведомил за това преди сключване на полицата. Това означава, това му право да е част от клаузите по застраховката, които можете да проверите в договора си. Няма ли го там- няма основание да поиска промяна на ценовите условия, с основание невярно или неточно декларирани обстоятелства.

Препоръчваме ви!

Ако ви предстои подновяване на задължителната гражданска отговорност бъдете коректни. Отстъпките, които можете да ползвате срещу декларация са доста, а разликите в офертите между (първите 3-4) компании са малки.

Не се изкушавайте да спекулирате за няколко лева икономия, ако не искате да плащате скъпо после.

Всяка декларирана от вас информация може да бъде проверена. Застрахователят ще положи усилие за това при щета. И задължително ще инкасира дължимото, ако сте спестили важни подробности.

Отношенията ви с вашия застраховател са реципрочни. Ако очаквате компанията да е безупречна към вас, започнете пръв. Рентабилно е!

Проверявайте по два пъти офертите и бъдете разумни с декларациите. Така ефективно ще спестите от разхода за гражданска отговорност.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO