Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Къде са общите условия на гражданската отговорност?

Общите условия по гражданска отговорност не са във вида, в който сте свикнали да ги виждате- шарена книжка с много и ситен текст. При сключване на задължителната полица няма да получите подробно описани правила при които работи вашата застраховка. За това има съвкупност от нормативни актове.

Какво са общи условия по застраховка?

Общите условия са набор стандартизирани клаузи, които застрахователят прилага съм всички договори които сключва по даден продукт. Те описват в детайли начина по който работи застраховката- покритите рискове и изключенията, правата и задълженията на застраховател и застрахован, условията за промяна договора и т.н.

Общите условия са част от договора застраховка. Да го наречем неформално, те са неперсоналната част. Персонализацията (застрахован, обект и покритие) е в полицата.

Причината да има общи условия към договора за застраховка е доброволността при повечето застрахователни продукти. Компаниите имат свободата да предлагат каквито искат покрития и условия, стига те да не противоречат на общите изисквания на нормативните правила.

При задължителните застраховки обаче, законодателят е длъжен да прецизира в детайли условията или поне минималните изисквания към характеристиките на продукта. Като това изискване е особено валидно, за застраховки за които вътрешното законодателство е обвързано и с нормативни изисквания на Европейския съюз или сключени от страната споразумения.

Къде са общите условия за гражданска отговорност?

Нормативната уредба в България съдържа достатъчно детайлни разпоредби, за условията при които се сключва и работи задължителната застраховка. Множество законови и позаконови нормативни актове определят :

 • покритите рискове и изключенията от покритие;
 • условията за плащане на премиите от страна на застрахования и последиците от неплащане или от неточно плащане;
 • задълженията на застрахователя, срока за плащане и начина за определяне размера на плащанията;
 • задълженията на застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване;
 • обстоятелствата, свързани с промени в застрахователното правоотношение

Според изискванията на Кодекса за застраховане, по отношение на типовите условия по застрахователни договори, за застрахователят не е необходимо да добавя своя интерпретация за условията чрез общи условия. Или казано с други думи

Общите условия по застраховка гражданска отговорност се съдържат в Кодекса за застраховате,  други подзаконови нормативни актове и споразумения по които България е страна.

Все пак нищо ли не дават застрахователите, като общи условия, по гражданска отговорност?

Разбира се застрахователите са свободни да прилагат каквито искат общи условия към сключваните от тях договори по гражданска отговорност. С тях не постигат друго, освен повторение на разписанията на закона. Нещо повече, каквото и да съдържат типовите клаузи, те не могат да бъдат в противоречие на нормативните правила.

Част от компаниите на българския пазара прилагат към полиците си по гражданска отговорност нещо подобно на общи условия, наречено извадка  или указание към потребителя. Целта е единствено да ви създадат допълнително информационно удобство.

Неудобството ли е да няма общи условия за застрахования по гражданска отговорност?

За клиента, тази особеност при гражданската отговорност е свързана обаче с едно неудобство- да познава и спазва законодателството, да намира информация и интерпретира правилно редица нормативни актове, свързани със задължителната полица.

Не забравяйте!

Не познаването на законодателството не е основание за неговото неспазване.    

Ние от Broko се стремим да направим вашият избор по гражданска отговорност информиран. Това е причината да поддържаме актуално съдържание за задължителната застраховка, свързана с

Прочети повече Цените  на застрахователите

Прочети повече Пълните условия за гражданска отговорност в офертите а компаниите (разширение на покритието за страните от споразумението зелана карта, отстъпки за управление само на територията на старната, бонуси по други продукти при сключена гражданска отговорност и т.н. от бутон на нашата оферта)

Прочети повече Характеристиките на застраховката

Прочети повече Потребителски казуси и често задавани въпроси

Прочети повече Новините от пазара за задължителната полица.

Факт е, че нормативните правила за гражданска отговорност са трудни за разбиране, ако не сте запознат с принципите на застраховането, терминологията и условията на компаниите. Винаги обаче можете да разчитате на съдействие от вашия брокер.

Това е работата на брокера! Да бъде компетентен и добре информиран.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Валентин Русев: Здравейте! При ПТП по вина на застрахования, покрива ли "Гражданска отговорност" отговорността на водача за причинените от него на трети лица (пътниците) неимуществени вреди при установен нерегламентиран превоз на пътници?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Маргарита Колева: Здравейте,имаме трета кола,чиято застраховка ГО изтече и не сме я подновявали, тъй като не я ползваме.Въпросът ми е-Има ли определен срок, в който може да остане без застраховка ГО(тъй като не се движи) или дори когато не се ползва колата ,трябва да има застраховка ГО?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.