Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Как да предявя претенция към застрахователя по гражданска отговорност на виновния?

Ако сте претърпели вреда в резултат на пътно транспортно произшествие имате право да предявите претенция за обезщетение по застраховка гражданска отговорност на виновния водач. За това е необходимо:

да НЕ сте виновен за ПТП-то;

 • да се обърнете към застрахователя на виновния водач;
 • да докажете основанието и размера на вредата

и

Кога не сте виновен?

Правото да вмени вина има само оправомощен за това орган. При пътно- транспортни произшествия, това е Пътна полиция (КАТ). При съставяне на протокола за ПТП в него се отбелязва кой от участниците е отговорен за събитието. Обикновено за него бива съставен и акт за нарушение. КАТ проверява валидността на гражданската отговорност. Застрахователят и номера на полицата се вписват в протокола на ПТП. Ако виновния водач управлява МПС-то без валидна полица, имате право да предявите претенция към Гаранционния фонд.

Прочети повече Виновния водач няма гражданска отговорност. Как да предявя претенция към Гаранционния фонд?

Ако събитието не е посетено от КАТ, а е удостоверено с двустранен констативен протокол, виновен е този водач, който не се е съобразил с правилата за движение по пътищата.

Например: на нерегулирано кръстовище- с предимство е дясно стоящият, при престрояване- с предимство е движещият се в лявата лента, при наличие на пътни знаци и/ или маркировка - в зависимост от обозначеното с тях.

Как уведомявате застрахователя?

Задължението след ПТП да уведоми застрахователя е на виновния водач. Срокът за това е 7 дни.

Прочети повече Какво да направя след ПТП

Право да уведоми компанията има и увреденото лице. Косвено това става с предявяване на претенцията. Ако сте увредено лице, срокът да предявите претенция е до 5 години. Толкова е погасителната давност по застраховка гражданска отговорност.

За да уведомите застрахователя е необходимо да посетите който и офис на компанията (при неимуществени вреди) или ликвидационен център (за имуществени щети).

Формално уведомлението става с попълване на място в офиса на застрахователя на стандартизиран формуляр. С него описвате в кратък текст кой сте вие, как се случи събитието и какви са последствията за вас от него (вредите/ щетите).

Как доказвате основанието и размера на вредата?

За доказване на основанието са необходими:

 • протокола за ПТП, независимо от това какъв е и
 • документи, удостоверяващи наличие на застрахователен интерес. т.е. необходимо е да покажете, че точно ви имате право да получите обезщетението. За материални щети това става с документ за собственост– талона на колата, нотариален акт или друг документ за недвижим имот. При нематериални щети- лична карта (пълномощно, удостоверение за наследници)

Удостоверяването на размера на вредата при имуществени щети става с оглед. Извършва се от представител на застрахователя. Пострадалото имущество се снима, а за извършения оглед се съставя протокол. След огледа представителя на застрахователя е длъжен да ви поясни съдържащото се в протокола. При съгласие от ваша страна- го подписвате. Ако при събитието сте понесли и други разходи, например такива за ограничаване на вредите неотложен ремонт, те ще бъдат покрити по застраховката ако приложите съответните разходо- оправдателни документи за тях.

Освен това е възможно застрахователя да изиска да предоставите: шофьорска книжка и контролен талон на невиновния водач, пълномощно или актуално състояние за фирмени автомобили, а при някой компании дори и писмено обяснение ако лице, различно от вписаното в полицата е управлявало колата. Практиката варира между компаниите.

Нематериалните вреди се удостоверяват с медицински документи: експертизи, медицински бележки, удостоверения, епикризи, анамнези, протоколи от ЛКК или ТЕЛК, смъртен акт. Те показват само основанието за претенцията. Размера е предмет да споразумение със застрахователя. Ако такова не бъде постигнато, можете да търсите по висока компенсация чрез съда.

ВАЖНО!

При съдебно производство е задължително да бъде привлечен и застрахователя. Ако той не е информиран, това може да бъде основание за отказ.

Прочети повече Какво да очаквате след като сте предявили претенция по застраховка гражданска отговорност?

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Ц.Г.: Ако автомобилът ми е продаден с платена на мое име гранжданска отговорност и не е уведомен застрахователя за продажбата - при ПТП, причинено от новия собственик има ли основания застрахователното дружество да не изплати щетата? Кой трябва да я плати? Благодаря
  • О: Broko: Не, няма основание вашият застраховател да не плати щетата. В Кодексът за застраховане изрично се казва, че „при продажба на МПС застраховка гражданска отговорност не се прекратява”. Неспазването на задължението за уведомяване за промяна в обстоятелствата при които е сключена полицата (такова е промяната на собствеността), не е основание за отказ от плащане.
   Вижте повече: Ако не уведомя застрахователя за промяна в регистрацията на МПС, важи ли ми гражданската?
 • В? Николай Найденов: При наличие на ГО виновния водач възстановява ли разходите на застрахователя си и при какви условия?. Застраховката не покрива ли щетите на пострадалия? Ако Не- тогава какъв е смисъла на тази застраховка?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Павлина: Здравейте, при предявяване на претенцията от невиновното лице, трябва ли да присъства и виновното лице при условие, че се е подписало на протокола ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Ленко: Здравейте, Има ли основание застрахователят да откаже изплащане на щети,ако виновният водач не е минал технически преглед на своето ппс по времето на ПТП-то.(при ПТП ,удостоверено с двустранен констативен протокол)?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Сашко Хайтов: На 19.01.16 г. претърпях ПТП - движейки се по магистрала Струма ме удариха отзад. Пътя беше заснежен, колегата се движел бързо и не успял да спре. Обадих се на тел. 112 и предоставих необходимата информация Щетите бяха само материални и колегата се призна за виновен, поради което попълнихме двустранен протокол.Застраховката на виновния е в ЗД "Лев Инс" При попълване на протокола се консултирахме, той с неговия застраховател, аз със служител на Лев Инс от Благоевград (където е регистриран автомобила ми). Провериха документите, извършиха няколко огледа на автомобила, последния от които на 26.02.16 г.(считам, че това е датата за завеждане на щетата). На 25.03.16 г. получих писмо от Лев Инс, изведено на 18.03.16 г., с което ме уведомяват, че "..протокола не е изготвен по реда, указан в чл. 123, , ал.1, т. 3, буква "б" от ЗДП ???? и в съответствие с изискванията на Наредба №I3-41/12.01.2009 г..... Остава неизяснена фактическата обстановка , при която е настъпило ПТП". Изчетох въпросните нормативни документи и недоумявам какво точно не съм изпълнил. След като се обадих в центъра за обслужване на клиенти на Лев Инс ми казаха да напиша възражение.? Бихте ли ме посъветвали как да постъпя и дали да си търся правата по съдебен път?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Сашко Хайтов: Забравих само да напиша, че с въпросното писмо отказват да ми изплатят щетите.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Ирра Костадинова: Виновна съм при ПТП,моята ГО отказва да плати на пострадалия,който е със средна телесна повреда.Завел е дело срещу моята застр.компания и ме призовават за свидетел.Ако спечелят делото какви са последствията за мен.Дали моята застраховка.компания може да ме съди да и връщам парите или някакви лихви по сумата? Когато отидох да уведомят зад.комп.за ПТП-то...те ми отказаха формуляр да попълнят тъй като изплащали само по имуществени вреди..тоест повреди по автомобила.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Димитров: Участвах в ПТП.Съставихме двустранен протокол.Виновен съм аз.И двете коли имат валидна ГО.Моят автомобил има и Каско.Същият е служебен.Аз лично ще заплатя ли нещо от щетите?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Юлиян Петров: Невиновен съм в участие на ПТП. Има обаждане към 112, дойде представител на КАТ и ме посъветва да решим спора като го опишем в протокола за ПТП. Съставих протокол като описах всичко, с изключение на дата, място, и час на събитието. От Компанията отказват да ми заплатят щетите, а беше извършен оглед и снимки на имуществените вреди. Преклудира ли ми се правото на това формално основание(пропуск в двустранния протокол) да търся сумите от компанията. Изяснена е вината, както и участниците. Времето и мястото също може да се установи от подадения към тел.112 сигнал, смятам, че пазят разговора. Не би трябвало да се губи правото на обезщетение, заради пропуск в протокола. Все пак протокола се попълва от обикновени граждани, не от професионалисти и е възможен пропуск. Моля за съвет как да допълня протокола, за да се санира пропуска ! Имам и телефон на виновния участник в ПТП, който е готов да съдейства за това ! Очаквам отговор и багодаря предварително.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Мариана: Н 26.09. джип събори част от оградата на фамилно дворно място и се удари в бор в късен вечерен час и в отсъствието на съсобствениците, един от които съм аз. Добри съседи са позвънили веднага на 112 и е дошла кола на КАТ. Има съставен протокол. Какви са правата ми (ни - общо 4 собственик са н това място) в този случай за възстановяване на щетите? Какво трябва д се предприеме и мога ли да го направя сама без пълномощно от останалите потърпевшии?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.