Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Как изглежда валидната зелена карта?

Зелената карта се издава от системата на застрахователя. Има два номера. Единият е набит на бланката, другият се дава при издаване от Гаранционния фонд.

Номерът от Гаранционния фонд съвпада с номера на гражданска отговорност с допълнение от две цифри след наклонена черта. Те показват кой поред е конкретния сертификат към полицата.

Как изглежда валидната зелена карта?

Бланката на зелената карта е специална. Издава се от Бюрото на българските автомобилни застрахователи. Състои се от три части. Горната и средната са за клиента. Долната- за застрахователя (в пълния размер на картинката по- долу, това е частта под червената черта). Първата част има защитна холограмна лепенка .

Зелена карта трябва да е валидна за всички страни от споразумението. Не бива да има задраскани страни в квадратчетата.

Как изглежда зелената карта
Кликнете върху изображението за пълния формат на зелена карта

Информацията, която съдържа трябва да е същата като в информационната система на застрахователя. След печат по бланката не може да се поправят пропуски или грешки. Единственото допустимо писане на ръка e подписа на издаващия.

Важно!

Ако сертификатът ви  е задраскан за една или повече трети страни, не го приемайте и изискайте нов. Никой няма право да ви ограничава права, дадени със закон. Отговорността за некоректно издадения сертификат е на брокера.

Как да проверите валидна ли е зелена карта към вашата гражданска отговорност?

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

  • В? Венцислав Иванов: Има ли нормативен документ (български или международен), който указва атрибутите, който трябва да притежава Зелената карта.Често при чужди транзитни номера се представя Зелена карта, която няма изписани срок на валидност, номер ма автомобила и номер на рамата или те са написани с химикал.
    • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.