Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Как се попълва двустранен констативен протокол?

Двустранният констативен протокол (ДКП) представлява химизирана бланка в два или три екземпляра- по един за всяко страна участваща в ПТП (и едни за застрахователя, ако бланките са три). Задължително е да получите ДКП при сключване на застраховка гражданска отговорност. Ако такъв не ви е предоставен или ви и необходим нов, обърнете се към посредника издал полицата. При ПТП можете да ползвате формуляра без значение от коя компания е предоставен.

Кога се попълва двустранен констативен протокол?

Какво трябва да става ясно от попълнен ДКП?

Съставът на гражданската отговорност има пет елемента. Те са необходимото за да бъде ангажирана отговорността на застрахователя. С ДКП трябва да удостоверите четири от тях. Петият е вината. Тя по условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите тя съществува, независимо от декларираното от страните върху протокола.

Съдържанието на полетата в протокола е интуитивно. Достатъчно за да постигнете необходимото е да попълните документа правилно за да стане ясно следното:

1. Поведение

Двете страни трябва да направят нещо, за да възникне събитие. Поведението им при което е възникнало ПТП-то описвате с

1.1. избор на съответстващите квадратчета с централната вертикална част на протокола (т.12 Обстоятелства).

Задраскват се само тези, които са верни едновременно и за двете страни. Останалите се оставяте празни.

1.2.Схема на ПТП-то в долната централна част (т.13 Скица на пътната обстановка и ПТП)

Не е нужно да сте график, за да стане ясно положението на превозните средства в момента на ПТП-то. Два правоъгълника за превозните средства, няколко криви за улиците и стрелки за посоките на движение са достатъчни. Важно е схемата да е за момента на сблъсъка и да бъдат отразени имената на улиците и доколко има обозначения със знаци и/или маркировка.

2. Противоправност на поведението

Тя произтича от разписаното в Закона за движение по пътищата и свързаните с него подзаконови нормативни актове. След като имате книжка, трябва да го познавате добре. Противоправността (коя от страните не се е съобразила с разписаното в закона) става ясна от схемата на ПТП-то и избраните със задраскано квадратче обстоятелства в група 12. 

Трябва да сте наясно от Закона за движение по пътищата, коя от страните каква разпоредба е нарушила. Ако не сте- прочетете внимателно закона, преди да се качите на превозното средство! Длъжни сте да го познавате. 

3. Причинна връзка

Причинната връзка между поведението на страните и произтеклите вреди е видна от схемата на ПТП-то и обстоятелствата при които е възникнало.

4.Вреди

Имате изрични полета за всяка от страните (група 10 и 11). Изброяване част или всички, ако мястото е достатъчно в поле 11 и маркирате на схемата на превозното средство в поле 10, видимо увредените зони.

ВАЖНО!

С двустранния констативен протокол се удостоверява само постигнато съгласие по отношение на обстоятелствата. В него НЕ СЕ ВМЕНЯВА вина! Правото да вмени вина има само държавен органи, които е оправомощен за това със закон.

Защо не трябва да пиша "виновен съм" при попълване на ДКП?

Формални изисквания при попълване на двустранен констативен протокол

При попълването е необходимо да се съблюдават следните формални изисквания:

 • Протоколът се попълва на мястото на произшествието;
 • Попълва се само, ако е налице съгласие между участниците по отношение на обстоятелствата при които е възникнало ПТП-то.
 • Попълва се четливо, без пропуски, грешки, задрасквания, корекции. Това го прави невалиден. Ако сте допуснали каквато и да е грешка- попълнете нов.
 • Съдържащите се в протокола данни се взимат от полиците по гражданска отговорност на двамата участници и свидетелствата за правоуправление (шофьорската книжка). Двамата участници са длъжни да си ги предоставят!
 • Подписва се от двамата участници.

От 01.03.2017г. при удостоверяна на събития с ДКП не се уведомява пътна полиция. Внимавайте обаче, ако имате каско. В условията по вашата полица може да се съдържа изрично изискване да уведомите застрахователя си при събитие.

Как се попълва двустранен констативен пропокол? (пример)

Използването на ДКП е европейска практика. Формулярът съдържа идентична информация и има приблизително еднакво приложение във всички страни на ЕС.

При събитие всеки от участниците попълва една от страните (лява или дясна) на протокола. Няма значение коя. Преценката на това, кой има право да получи обезщетение не зависи от мястото му в документа. Обърнете внимание на написаното от другата страна. Трябва да е без пропуски и да отговаря на обстоятелствата при които е възникнало събитието. Отговорността за коректността на документа е обща (и на двете страни). Грешка или пропуск в декларацията на другата страна може да бъде причина да не получите обезщетение.

Гърбът на бланката съдържа указания за попълване. При част от застрахователите те са достатъчно подробни. Вижте и пример как се попълва ДКП.  

Пример: Хипотетична ситуация: два леки автомобила се блъскат на нерегулирано кръстовище.

Прочети повече Примерен попълнен двустранен констативен протокол.

 

Прочети повече Какво да направя след ПТП, удостоверено с констативен протокол?

При удостоверяване на събитие с ДКП не сте длъжни да информирате вашия застраховател. Въпреки това, в много случай той е на разположение чрез асистанс център и може да ви укаже съдействие. Винаги обаче трябва да можете да разчитате на брокера, издал полицата. Ако не иска да ви помогне при нужда, няма причина да го избирате при подновяване, нали?! Трябва да е на ваша страна, все пак за това му гласувате доверие при сключване на полицата.

Знаем всичко за гражданската отговорност! Имаме и най- изгодните цениПровери актуалните цени за гражданска отговорност

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? алек: Здравейте, Участвах в ПТП, в което бях потърпевш. Понеже щетите бяха леки попълнихме двустранен протокол. В бързината и лошото време допуснах грешка и попълних страна "А" от протокола, въпреки, че не бях виновен. Другият участник попълни страна Б, но декларира, че той е виновният за ПТП-то. Дали е валиден протокола и как да процедирам? БЛагодаря ви предварително.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Пламен Маринов: След попълване на ДКП и вземане на номер от 112, при завеждане на щета, трябва ли и иновния водач да предостави МПС за оглед, за да бъде удобрена щетата?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Дани Д: При леко ПТП, в което другия водач одра задната ми броня по негова вина, попълнихме ДКП, но пропуснахме да уведомим 112. Този факт използва застрахователната компания на виновния водач (ОЗК), за да ми откаже плащане на щетите. Мога ли да обжалвам и на какво основание (в коя разпоредба на кой нормативен акт е посочено това изискване и императивна или диспозитивна е тази разпоредба)? Имам ли шанс да получа плащане изобщо?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Пламен Димитров: При попълването на протокола заради дъжда, който валеше не попълнихме улицата на схемата, както агненцията или брокера в точка 8. Това проблем ли е?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Мадлен Златанова: Здравейте, на 9.12.2017 в 23,48ч попаднах в дупка и предната ми гума се разцепи на две. Регистрирах обаждане на тел. на застрахователя, при когото имам каско и на 112.Днес моят засраховател ми каза, че за да регистрирам щетата трябва да имам протокол от КАТ. Моля да ми кажете какво е необходимо да направя.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Нели: Здравейте преди два дни причиних ПТП При което нямаше пострадали аз бях на знак стоп а другият водач се падна от дясната ми страна намалих на знака огледах се и когато реших да премина на първа скорост и тръгнах той се появи като гръм от ясно небе въобще не го видях когато бях на стопа.... той твърдеше че е карал бавно но според мене не е точно така не настояваше да викаме КАТ видя че съм видимо доста уплашена и притеснена и каза че иска да му поема щетите аз се съгласих отидохме до сервиз и там докато разговаряхме с момчетата се сетих за въпросният двустранен протокол споменах на човека дали иска да попълним такъв той отговори че това нищо не покривало било за смъртни случаи.... и не можела да го попълни спомена ми също така че заминавал за чужбината и щял да се върне чак лятото август месец.... и да допълня такова ПТП ми се случва за първи път... искам да попитам възможно ли е например жена му на този човек да попълни този протокол и да го предам на КАТ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Кремена Колева: Здравейте! Искам да попитам следното... Приятелят ми беше взел колата и е претърпял ПТП, при което няма пострадали, само драскотини и бронята малко е ожулена,/не е виновен/, но понеже не е знаел как да попълни протокола и е писал в графа ''виновен'', а виновника в графа ''невинен''. Човека си плати след 2 дена щетата, но оригинала от протокола остана в него. Има ли възможност да го използва?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Александър: Здравейте. При настъпило леко птп в Румъния, представител на румънската застрахователна компания в българия отказа завеждане на щета, поради това, че в дкп не са попълнени дата и място на събитието. Мога ли да оспоря решението им?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Борислав: Преди 2 дена направих леко ПТП. Разбрахме се да попълним ДКП , но нямаме свидетел - какво правим в такъв случай?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Дюлгеров: Бях потърпевш в леко птп няма свидетел при попълването на ДКП
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.