Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Как се удостоверява застрахователно събитие по гражданска отговорност?

Задължително с документи. При гражданска отговорност, за разлика от застраховка каско, няма ситуация при която събитие  може да бъде удостоверено с декларация.  Документите, които се съставят зависят от обстоятелствата при които е възникнала вредата, броя на участниците и дали има пострадали лица.

Пътно транспортно произшествие (ПТП)

ПТП е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

В зависимост от броя на участващите превозни средства ПТП- тата са катастрофи (с участието на повече от едно МПС) и самокатастрофи (с участието само на едно МПС).

Ако събитието трябва и / или бъде посетено от Пътна полиция, се съставя констативен протокол.

Кога се съставят констативни протоколи?

Ако събитието е с двама участници, причинени са само материални щети (няма пострадали лица), без значение на размера на вредите, има съгласие между участниците по отношение на обстоятелствата при които е възникнало събитието и участниците приемат, че никой от тях не е употребил алкохол или други упойващи вещества- се съставя двустранен констативен протокол.

Кога се съставят двустранни констативни протоколи?

Самокатастрофите не са покрити по гражданска отговорност. Застраховката не покрива щетите на превозното средство, причинени от неговия водач. Тези събития се покриват от застраховка каско.

Какво покрива гражданската отговорност?

Какво покрива застраховка каско?

Знаем всичко за гражданската отговорност! Имаме и най- изгодните цени

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

  • В? Митко Иванов: Плаща ли застрахователната компания спукано стъкло,имам само гр.отговорност?
    • О: Broko: Вашата гражданска отговорност не покрива щетите по вашата кола.
      Ако щетите са в резултат на ПТП и има друг виновен (застрахован по гражданска отговорност) участник, можете да търсите обезщетение по неговата полица.