Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какви документи да подготвя при щета по гражданска отговорност?

За да бъде уважено вашето искане за обезщетение, е необходимо да удостоверите вашето право с документи пред застрахователя. Какво ще изиска от Вас компанията, зависи от вида на вредата и вашата връзка по отношение на собствеността върху увреденото имущество или правото да предявите претенция при неимуществени вреди.

За да скъсите срока за обработване на вашата претенция, при предявяването носете следните документи:

При материални щети върху автомобила:

 • Протокол за ПТП (двустранен констативен протокол или такъв, съставен от Пътна полиция);
 • Талона на колата (свидетелство за регистрация);
 • Талона за технически преглед на колата;
 • Шофьорската книжка на водача, който е управлявал МПС-то по време на ПТП;
 • Контролен талон, към шофьорската книжка на водача по време на събитието;
 • Разходооправдателни документи (фактури, сметки, квитанции и др. ), за суми, които сте платили предприемайки действия по ограничаване на вредите в резултат на съдитието или неотложен ремонт.
 • Банкова сметка на собственика на колата (при някой компании е добре да предоставите копие на картончето за банкова сметка. Дават го при откриване на сметката).

Ако колата е собственост на юридическо лице е вероятно да ви поискат и:

 • Пълномощно за управление на автомобила;
 • Актуално състояние на фирмата собственик.

При материални щети върху друго имущество:

 • Протокол за ПТП (двустранен констативен протокол или такъв, съставен от Пътна полиция);
 • Документ за собственост на имуществото (нотариален акт, договор за покупка или фактура, в зависимост от вида на имуществото);
 • Разходооправдателни документи (фактури, сметки, квитанции и др. ), за суми, които сте платили предприемайки действия по ограничаване на вредите в резултат на съдитието или неотложен ремонт.
 • Банкова сметка на собственика на имуществото

При материални щети върху друго имущество е възможно застрахователят за изиска и други документи в зависимост от вида на имуществото (например разрешително за ползване, за строеж и т.н.).

При нематериални вреди

Нематериалните вреди са с различна ликвидация, защото не всички увреждания след ПТП могат веднага да бъдат определени и оценени. Нещо повече няма унифицирана мярка за оценка на вредите. И на трето място, ако не сте доволни от възможно споразумение винаги можете да предявите претенция за по- високо обезщетение през съда. Ето защо можете да предявите предявите иск към застрахователя само с

 • Протокол за ПТП с увредени лица;

и в последствие, по искане на застрахователя да предоставите останалите необходими документи. Могат да ви бъдат изискани:

 • Болничен лист (при временна нетрудоспособност), решение на ТЕЛК (при трайна неработоспособност, смъртен акт (при смърт);
 • Удостоверение за наследници, пълномощно;
 • Други медицински документи, като епикризи, снимки, проведени терапии, ако имате такива;
 • Банкова сметка
 • Други в зависимост от особеностите на увреждането.

Във всички случаи можете да предявите претенция и само с протокола за ПТП.

Всеки един от необходимите документи може да бъде предоставен по- късно. Това обаче удължава срока в който застрахователят следва да плати.

ВАЖНО!

Застрахователят няма да премине съм оценка на вашата вреда/щета, докато не предоставите всички необходими документи.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? В.Марков: как се процедира предявяване на неимуществени вреди от лица пътуващи в автомобил претърпял ПТП, ако в констативния протокол съставен от органите на КАТ не е упоменато за тях?
  • О: Broko: А, защо са пропуснати? Били са видимо в добра кондиция за да се определят като пострадали на мястото на събитието? Какъв протокол са съставили за събитието? Има ли досъдебно производство и в каква фаза е?
   Във всички случаи имате два проблема за решаване, които са преди да предявите претенция към застрахователя.
   1. Да докажете, че лицето е участвало в ПТП-то. Добре е например, ако е било е вписано като свидетел. Това можете да удостоверите като искате препис от протокола.
   Ако лицето е пострадало и това е било пропуснато на мястото на събитието следва да възразите протокола на КАТ.
   2. Да предоставите медицинско заключение, че уврежданията са в резултат на ПТП-то. Доста неврологични състояния могат да бъдат в пряка връзка с травма, но да се проявят след време.
   Без да можете да докажете с документ, че лицето е участник в ПТП-то и че в резултат на него са последващите увреждания, нямате основание за претендирате за обезщетение и най- вероятно застрахователят няма да уважи иска ви.
 • В? Галина Филева: Добър ден!В началото на този месец пътувах в такси и претърпях птп.Шофьора на таксито беше виновен. Изготвила съм всички споменати документи но трябва да напиша една молба в свободен текст, а аз не знам как да я формулирам, така че да не изглежда смешно. Бихте ли ми помогнали Предварително благобаря!
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Галина Филева: Добър ден!В началото на този месец пътувах в такси и претърпях птп.Шофьора на таксито беше виновен. Изготвила съм всички споменати документи но трябва да напиша една молба в свободен текст, а аз не знам как да я формулирам, така че да не изглежда смешно. Бихте ли ми помогнали Предварително благобаря!
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Д. Иванов: Здравейте, Проверявам онлайн, заведена щета по гражданска отговорност към ДЗИ, при документите, на всички позиции ми излиза или "наличен" или "не се очаква" само на позиция "999 - ДО" ми излиза, че документът не е наличен. Можете ли да ми кажете какъв е този тип документ и какво се очаква да направя.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.