Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какви документи да приложa към уведомлението до гаранционния фонд при имуществени щети?

Ликвидацията при събития за които плаща Гаранционния фонд не се различава особено от тази при застрахователните компании. Документите, които следва да приложите следва да удостоверяват.

Сбъдването на събитието.

Събитие, покрито по гражданска отговорност се удостоверява с протокол на ПТП, издаден от пътна полиция. Необходимо е да приложите оригинала на протокола, към молбата.

Несключването на задължителна застраховка е административно нарушение, което подлежи на санкция. Приложете заверено копие от влязлото в сила наказателно постановление (акт). Този документ може да изискате от регионалната структура на пътна полиция.

Ако за събитието е протекло съдебно производство, са необходими и заверен препис от влязло в сила съдебно решение с мотиви и решения на въззивна и касационна инстанция (ако има такива). Решение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. А ако делото е приключило със споразумение- заверен препис от споразумението.

Вашето право да получите обезщетение

Правото на получи обезщетение има само собственика на увреденото имущество. Правото удостоверявате, като приложите към молбата до гаранционния фонд копие на регистрационния талон на МПС-то. Ако искането за обезщетение се подава от наследник на увреденото имущество е и удостоверение за наследници (в оригинал), актуално към датата на претенцията и заверено копие от акта за смърт.

Размера на обезщетението

За удостоверяване на размера на претенцията са необходими:

 • Протокол за оглед от застраховател, ако такъв е извършван. Протоколът е задължително да бъде заверен с подпис и печат от застрахователя.
 • Снимки, от които да е виден вида и размера на вредите и регистрационния номер (за автомобили);
 • Документ за извършен ремонт на увреденото имущество.
 • Изпълнителен лист в оригинал, ако има такъв;
 • Ако размера на обезщетението е определен по съдебен път- заверен препис от влязло в сила съдебно решение.

Какво да очаквате след като сте предявили претенция към гаранционния фонд?

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Кремена Петрова: Какъв е срокът за предявяване на претенцията в Гаранционния фонд за имуществини и неимуществени вреди?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? ЦЕЦО: ТРЯБВА МИ МОЛБА ДО ГФ ЗА ШТЕТА
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Дора Лазарова: Съсед се хвърли от осмия етаж върху колата ми. Имам само гражданска отговорност. Обадих се на 112 и на мобилен застраховател. Мобилния застраховател ми каза че нямам право на нищо защото имам само гражданска отговорност без каско. Извиках майстор на оглед за ремонт на колата и ми каза 1500 лв. В безизходица съм какво мога да направя и кой може да ми помогне в този момент.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Дора Лазарова: Съсед се хвърли от осмия етаж върху колата ми. Имам само гражданска отговорност. Обадих се на 112 и на мобилен застраховател. Мобилния застраховател ми каза че нямам право на нищо защото имам само гражданска отговорност без каско. Извиках майстор на оглед за ремонт на колата и ми каза 1500 лв. В безизходица съм какво мога да направя и кой може да ми помогне в този момент.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? венета: Претърпях ПТП , но виновния водач избяга от местопроизшествието, а колата ми е с нанесени материални щети - какво следва в случая???
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.