Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какви документи ми трябват за да сключа гражданска отговорност?

Талона на превозното средство (за предпочитане големия, закото в стария формат при малкия няма данни за кубатурата, мощността или теглото на превозното средство), шофьорската книжка (на собственика или обичайния водач) и лична карта на сключващия застраховката. С тези документи се идентифицирана МПС-то и лицето, което иска да направи полицата. Голяма част от информацията, която се съдържа в тях се вписва с договора за застраховка.

Защо трябва да се идентифицира колата?

Защото гражданската отговорност покрива рискове свързани с притежанието или ползването на превозното средство. Цената на полицата зависи от вида му и други негови технически характеристики.

Документът за идентификация на превозното средство е талона за регистрация. Брокерът, издаващ вашата полица, задължително има право да ви го иска. Разрешено е с Кодекса за застраховане. Посредникът или застрахователят имат да направят копие на талона и да го приложат към полицата. Не е задължително във всички случаи. 

Препоръчваме ви, винаги да имате талона за регистрация при сключване на гражданска отговорност. Каквито и да са други документи  (като старата полица например) може да съдържат непълна, неточна и дори грешна информация.

Две са важните групи данни от талона, които е задължително да проверите след това в полицата:

 • Кое е застрахованото МПС- с регистрационен номер и рама
 • Кое е застрахованото лице- собственика по талон с адрес по талон

Как става идентификацията при поръчка онлайн на гражданската отговорност?

Ние предвиждаме две възможности да ни предоставите информацията за регистрацията на превозното средство.

 • Да прикачите копие на талона (стъпка 3- Полица)

Допускаме който и да е от двата талона.Големият съдържа всички необходими данни за превозното средство, които застрахователя очаква да бъдат вписани във вашата полица. Ако разполагате само с малкият е задължително да сканирате/ снимате и двете страни. Данните които не се съдържат в него (точна кубатура, тегло, товароносимост и/ или мощност) следва да попълните ръчно.

Или

 • Да попълните данните

Ако не разполагате с копие на който и да от двата талона, можете да попълните данните ръчно. Ние задължително сравняване предоставената от вас информация с базата данни на ЕИСОУКР системата и други регистри за идентификация на превозни средства. При леки несъответствия ще ви помолим за уточнение по телефона. В част от случаите (обикновено при промяна на собствеността по време на предходната полица) е възможно за издаване на вашата полица да изискаме копие на актуалното свидетелство за регистрация.

Как се идентифицира лицето сключващо застраховката?

Идентификацията на сключващият застраховката е задължително по две причини.

 • Право да сключи полица има само лице, които има застрахователен интерес

Това изискване е в известна степен формално, той като кодекса за застраховане либерално допуска застрахователния интерес да може да бъде удостоверяван и към датата на събитиено.

По- същественото изискване произтича от особеностите на ценообразуването на гражданската отговорност.

 • Цената на полицата зависи от декларирани обстоятелства, а отговорността за това е лична

Няма застраховател на пазар, който да не отчита декларирани фактори при определянето на премията. Това което „кажете” на брокера при сключва, това ще фигурира във вашата полица със всичките възможни последствия. Например доплащане на предоставени отстъпки при невярно декларирани обстоятелства и  други.

Добре е да знаете кой сключва вашата полица, защото и вие носите последствията от нея.

 • Длъжни сме да идентифицираме всеки покрибител на застрахователна услуга, който иска да сключи договор

Изискавнето е по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Колкото и абсурдно да ви изглежда "прането на пари" през задължителна застраховка, правилата са си правила. Трябва!

Как става идентификацията при поръчка онлайн?

Питаме ви кой сте? На стъпка 4- профил очакваме да посочите вашите данни. Ние не изискваме копие на личната карта. За определени застрахователи, ако тази информация е част от съдържанието на полицата, е възможно да ви попитаме за номера и датата на издаване.

Доставяме полицата на лицето, което ни декларира, че сключва застраховката.

За какво е шофьорската книжка?

Цената на гражданската отговорност при част от компаниите зависи от опита зад волана на обичайния водач.

Какво ни трябва от шофьорската книжка при поръчка онлайн?

Датата от която обичайния водач е правоспособен за категорията на превозното средство. Пише я на гърба на книжката срещу картината на МПС-то. Посочвате ни я във въпросника. Не изискваме копие на шофьорската книжка. 

Стана ли ви сложно? Запомнете тогава:

 • талона на колата,
 • шофьорската книжка и
 • вие- с лична карта.

Ако поръчвате онлайн- попълвате информацията на съотвените полета. Нищо повече.

Това стига за да сключите гражданска отговорност. Проверете и ценитеПровери актуалните цени за гражданска отговорност.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? стоян евтимов: здравейте, мога ли чрез моята регистрация да поръчам ГО за колата на баща ми, като са вписани неговите имена и данни?
  • О: Broko: Здравейте, можете да поръчвате колкото искате полици на когото искате. Ние приемаме, че имате разрешението на собственика на МПС-то да заявите полица. Нищо друго не е необходимо.
   Удобно е, ако са през един профил, ако имате повече коли защото на едно място следите срокове и плащания и имате достъп до всички полици
 • В? Стефан Кръстев: Господа, намирам се много далече от България, в Англия. Дайте ми приемлив вариант,в който да не идвам лично в Бг да продължа заавтраховката на колата си,че тука чета,че трябвало да се присъства лично с лична карта?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.