Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какви са минималните лимити на отговорност за страните членки на споразумението Зелена карта?

Зелената карта е удостоверение за наличие на валидна гражданска отговорност или еквивалент на полица гражданска отговорност. Сертификатът се приема като такъв от властите на всяка държава, за която е валиден (кодът на страната не е задраскан).

Какво е зелена крата?

Как изглежда валидната зелена карта?

Как да провените валидността на зелената карта?

Какви страни участват с споразумението зелена карта?

В споразумението Зелена карта участват 45 страни. Териториалният обхват е за почти всички страни от Европа, част от Азия и Африка. Държавите- членки могат да бъдат разделени в три групи.

 • Европейско икономическо пространство (ЕИП),
 • Страни подписали Многостранното споразумение (МС),
 • Членки само на Международното Споразумение Зелена Карта (МЗКС).

При пътуване в първите две групи, сертификат не се изисква. Задължение на страната по месторегистрация е да гарантира, че всички превозни средства имат сключена гражданска отговорност.

В останалите държави от споразумението зелената карта (трети страни) е еквивалент на задължителната авто застраховка. Сертификатът при пътуване в тях е задължителен и се изисква при граничен контрол.

Ще пътувам в чужбина. Трябва ли ми зелена карта?

Териториално покритие на Споразумението Зелената карта

Териториален обхват на зелената карта

За всяка сключена гражданска отговорност или разширение на покритието с издаване на зелена карта, застрахователят гарантира покритие на отговорността към трети лица с лимити поне равни на минималните задължителни за съответната страна. Минималните лимити на отговорност варират от сравнително ниски суми (2000-3000евро) за Русия и Беларус, до пълна липса на горна граница на ангажимента на застрахователя.

Минимални лимити на отговорност за страните членки на споразумението Зелена карта

Кодексът за застраховане задължава застрахователите в България срещу платената премия да предоставят покритие за всички страни, членки на споразумението Зелена карта.

Минимални лимити на отговорност за страните членки на споразумението Зелена карта

Ползването на каквато и да е преференция, срещу декларация при сключване на полицата, не ограничава териториалния обхват на гражданската отговорност. Декларацията е само съществено за оценка на риска обстоятелство и оказва влияние единствено върху цената.

Как да проверите цената на зелената карта, без да изпускате добре възможности?

Избрахте ли къде ще пътувате? Вижте цените за вашата застраховка.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Русева: Независимо от това,че в полицата за ГО пише,че има покритие в ЕС,застрахователа,Лев Инс,казва,че пак трябва да имам сертификат "Зелена карта"!Защо е така?Искам да съм сигурна,че няма да имам проблем на границата с Гърция в тази връзка.Как да съм сигурна при такива разностарнни твърдения?!
  • О: Broko: Няма разлика в твърденията, а само некоректни дефиниции (уви пазарът е наводнен от „специалисти”).
   Териториалната валидност на гражданската отговорност се определя в кодекса за застраховане. Полицата важи за страните от ЕИП и Многостранното споразумение. Никой не може да ограничава правата ви, дадени от нормативен акт.
   Отстъпката за България е е само фактор за цената на полицата (съществено за оценка на риска обстоятелство, за което застрахователят задава изричен въпрос). Забележете! Ние не питаме за къде да ви важи полицата, а къде възнамерявате да карате колата за срока на новата полица. Тя не ограничава териториалната валидност- полицата си важи за където е написано в кодекса.
   Обаче!
   Това че сте декларирали, че ще карате колата само в България дава право на застрахователя да иска отстъпката обратно, ако се окаже че декларацията ви не е вярна.
   Сертификат (зеления картон) не ви трябва при пътуване в задължителните за териториалния обхват на полицата страни. Не се изисква при граничен контрол. Издаването на зелена карта означава, че застрахователят ви разширява покритието по гражданска отговорност за трети страни, извън задължителните. При Лев Инс това ви струва 1,63 за всеки сертификат.
   И да не искате обаче зелена карта (защото не им трябва за Гърция) сте длъжна да платите отстъпката за България. При сключване на полицата сте казала, че няма да излизате в чужбина, а пътуването е промяна в обстоятелствата при които е сключена полицата.
   С малко думи за Гърция- не бива да спестите плащането на остъпката за България, но можете да се откажете от разширението на покритието за трети страни (т.е. да не искате зелена карта). ще спестите най- много1,63.