Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво трябва да направя за да ми покрият вредата по гражданска отговорност ?

Гражданската отговорност покрива вреди на трети лица. Полицата се сключва на база всички рискове. Това означава че покрити по нея са всички причинени вреди (щети от всякакъв род), които не са описани като изрично изключение.

Прочети повече Какво покрива застраховка гражданска отговорност?

Прочети повече Какво не покрива застраховка гражданска отговорност?

Ако сте пострадало лице имате право да предявите претенция към застрахователя на виновния. А ако извършителят е неизвестен или незастрахован, а вредата е свързана с телесон увреждане или смърт, можете да предявите претенция за обезщетение към Гаранционния фонд.

За да претендирате за обезщетение е необходимо да:
 • Да уведомите застрахователя на виновния или Гаранционния фонд;
 • Да удостоверите настъпването на събитието в резултат на което е вредата;
 • Да покажете на застрахователя/ Гаранционния фонд, че имате право да получите обезщетението и
 • При материални щети да предоставите достъп до пострадалото имущество за оглед и оценка на вредата.

Това става с документи!

Прочети повече Какви документи да приготвя при щета по гражданска?

Как предявявате претенция?

Предявявате претенция, като попълните уведомление (името на документа варира- декларация, заявление, доклад) за щета. Представлява стандартизирана бланка, която се предоставя от застрахователя. Формулярите са със свободен достъп и са на разположение в приемната на ликвидационния център на компанията. Уведомлението се попълва на място.

Претенциите към Гаранционния фонд могат да бъдат предявени директно или чрез ликвидационен център на застраховател.

В уведомлението описвате на кратко какво се е случило- обстоятелства и факти. Ако извършителят е известен и знаете номера на полицата, задължително ги посочвате в претенцията си за обезщетение. Тази информация се съдържа в протокола, издаден от Пътна полиция.

Прочети повече Какво да направя след ПТП?

Как удостоверявате събитието?

Ако е възможно събитието се удостоверява с документи. Те зависят от вида на събитието. Могат да бъдат констативен протокол, рапорт, доклад или друг документ, издаден от държавен орган.

Прочети повече Как се удостоверява събитие с МПС?

Прочети повече Кога се съставят констативни протоколи?

Как удостоверявате правото да получите обезщетение?

Застрахователя ще плати обезщетението по вашата претенция само ако имате право на това. Това означава:

 • Да се пострадало лице (претърпяло материална или неимуществена вреда)
 • Сте наследник или пълномощник на пострадалото лице.

Предявяването на претенция за обезщетение по застраховка гражданска отговорност е право, не задължение. Дали ще изисквате компенсация за претърпени вреди зависи само от вашата преценка. Отказът не носи последствия.

Какви са сроковете за предявяване на претенция по гражданска отговорност?

Сроковете за предявяване на претенция по застраховка гражданска отговорност са три години при материални щети и пет за нематериални. Тези давностни срокове са предвидени законодателно и не могат да бъдат съкращавани от указания или уговорки със застраховател.

По всяко време, в размите на тези срокове, можете за информирате застрахователя, че очаквате плащане на обезщетение за претърпените вреди.

Отлагането във времето обаче е свързано с няколко особености.

 • При материални щети е необходимо да запазите имуществото в същия вид, за да може застрахователят да направи оглед и оценка.
 • При нематериални врещи е възможно за установяването на последствията от събитието върху пострадалото лице да изисква по- дълъг период от време.

На застраховка гражданска отговорност може да се разчита за компенсации на вреди. Ако имате автомобил, не пропускайте да поддържате валидна полицаПровери актуалните цени за гражданска отговорност.

 

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Бойко: Ако аз съм карал колата при ПТП но не съм собственик и нямам пълномощно от собственик имам ли право на обещетение от застрахователи
  • О: Broko: Ако управляваното от вас МПС е причина за ПТП-то нямате право на обезщетение за личните ви вреди и щетите по вашата кола. Ако сте пострадалото лице- имате и можете да претендирате към застрахователя на причината за ПТП-то.
   Кой е собственика на колата и на какво основание я управлявате има значение само ако е крадена. Защото рисковете в такава ситуация за изключени от покритието по гражданска отговорност.
 • В? Костов: Какво трябва да се направи когато застрахователят не изплати пълната ълната сума по ремонта? Примерно ремонт на ударена броня ни струва 250 лв, но застрахователят по неговата си "експертна оценка" казва ремонта струва само 100, повече няма да получите!
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ВЛАДИМИРОВ: Счупено предно панорамно стъкво и странични ляво и дясно огледало от физическо лице. Каква е процедурата да заплати нанесената щета и трябва ли документ.служители идваха на място но не ми дадоха документ .пратиха ме да попълня заявление в РПУ
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.