Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Какво да направя след ПТП?

Правилото при гражданска отговорност е: Дръжте застрахователя си информиран!

Ако сте пострадалата страна, имате право, но не и задължение да предявите претенция към застрахователя по гражданска отговорност на виновния.

Как да предявя претенция по гражданска отговорност на виновния, ако съм пострадалата страна?

Ако сте причината на събитието, сте длъжен да уведомите за него вашия застраховател по гражданска отговорност.

Ваше задължение е да уведомите застрахователя си по гражданска отговорност за всяка претенция, която може да бъде предявена към Вас

За всяко събитие, за което може да бъде предявена претенция към Вас по вашата полица гражданска отговорност сте ДЛЪЖЕН да уведомите застрахователя си. Срокът за това е 7 работни дни от датата на събитието. Въпреки, че е допустимо уведомлението да бъде направено и от пострадалото лице (това става с предявяването на претенция от негова страна), не забравяйте : Пострадалият може, но не длъжен да предяви претенция. Сроковете в които той може да се обърне към вашия застраховател за плащане са до 3 години при имуществени щети и 5 години за неимуществени.

Как се уведомява застрахователя от виновния водач?

Има стандартизирана бланка, наречена „доклад до застрахователя“. При част от компаниите формулярът е гърба на един от листовете на двустранния констативен протокол. Можете да ползвате и принтирана от вас бланка ().

Пример:
В хипотетичната ситуация нашия пример, водачът на Автомобил А е длъжен да уведоми застрахователя си, тъй допуска, че срещу него може да бъде предявена претенция. Не се е съобразил с предимството на дясно стоящия при нерегулирано кръстовище. За ПТП- то е съставет двустранен констативен протокол.

Ако форматът ви изглежда труден на попълване, възможно е да уведомите застрахователя си и с писмо свободен текст.

Важното е да бъде направено в регламентирания срок. Без значение е как.

Застрахователят ви се интересува и от обстоятелствата при които е възникнало събитието. Затова приложете към писмото до него и копие от документите, с които разполагате (ДКП, констативен протокол и т.н.). Съпътстващите документи могат да бъдат представени в последствие, ако за тяхното изготвяне е необходимо технологично време.

При подаване на уведомлението изискайте входящ номер от застрахователя! Той е ващата гаранция за изпълнение на задълженията ви. Не приемайте "Не" от компанията. Длъжни са винаги да приемат писмена комуникация от вас.

Какви са последствията ако не уведомите застрахователя си за виновно причинено ПТП?

Подлежите на глоба

Изрична глоба, ако не уведомите застрахователя си при виновно причинено ПТП няма. Но! неизпълнение на задължение, вменено с нормативна уредба (чл. 644, ал. 1 от Кодекса за застраховане) подлежи на

 • глоба от 500 до 3000 лв. - за физическо лице;
 • имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв. - за юридическо лице или едноличен търговец.

Правото да я наложи има само заместник председател на Комисия за финансов надзор.

Дължите и част от лихвите за забава, ако има такива

Извън покритието на вашата полица са лихвите за забава на плащането на обезщетението (ако има такива) от датата на събитието до датата на уведомяване на застрахователя. Застрахователят ще предяви регрес към вас за платената сума.
Бихте би искали да имате подготвен брокер на ваша страна при събитие? Имаме и изгодни цени за подновяванеПровери актуалните цени за гражданска отговорност

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Киров: Участвах в ПТП като виновна страна , попълнихме двустранен протокол, но не сме попълнили номера ,който ни дадоха от 112.Тъй като с другия шофьор неможем да се срещнем в рамкитите на 1-2 дни , колко е срока за предоставяне на протокола пред застрахователя и в нарушение ли ще е ако се допълни в последствие номера в протокола.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Жана: Участвах в леко ПТП като виновна страна, щетата по другия автомобил е само одраскване, при подписване на Двустранен протокол с моите данни като водач и застраховка
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Жана: При участие в леко ПТП по моя вина, завършило с одраскване на другия автомобил при паркиране. Попълнен е двустранен протокол с моите данни като водач и застраховката, която е на името на собственика на автомобила(не съм аз, но го ползвам със знание и разрешение на собственика). Как би следвало да уведомя застрахователите на автомобила, който карах в посочения срок?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.