Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Кога е забранено движението на МПС на собствен ход?

Важно е, доколко превозното средство е в движение, според дефинициите на Закона за движение по пътищата. Защото съответствието с изискването на нормата е един от критерии кога за застрахователно събитие може да се състави двустранен констативен протокол.

Кога превозното средство не е в движение?

Дори и да е възможно движението на МПС на собствен ход е забранено, независимо от предприетите мерки за обезопасяване, когато:

1. Превозното средство има повреди или неизправности:

  • по основната спирачна уредба. При изтичане на спирачна течност или въздух или когато ефективността от работата на спирачната уредба не отговаря на нормативните изисквания, при което при спиране се нарушава устойчивостта на превозното средство или на състава от пътни превозни средства или се удължава спирачният им път.
  • по пневматичната спирачна уредба. Когато освен посочените по горе неизправности компресорът не осигурява необходимото налягане на въздуха за захранване на уредбата.
  • Когато по кормилната уредба има незакрепени, неосигурени против саморазвиване или повредени, с нарушена цялост части и възли.

2. По рамата, кабината, каросерията и допълнителното оборудване, когато:

  • липсват или са повредени предписаните огледала за виждане назад. Това изискване не се отнася за превозните средства, които имат директна видимост от мястото на водача към пътя през задното и страничните стъкла.
  • не работят стъклочистачките по време на дъжд или снеговалеж.
  • неизправно е теглително-прикачното устройство на теглещото превозно средство или на ремаркето или опорно-прикачното устройство на влекача или полуремаркето.

3. По силовото предаване

  • ако не работи съединителят, липсват или са повредени закрепващи елементи на карданния вал или полуваловете.

4. Джантата на едно от колелата е повредена, с нарушена цялост, липсва или е повреден елемент за закрепване на джантата към главината на колелото.

5. Изтича гориво.

6. Липсват или са неизправни предвидените светлинни устройства или светлоотразители при движение през нощта.

7. Гумата има разкъсвания.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO