Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Кога се съставя двустранен констативен протокол?

Какво е двустранния констативен протокол?

Двустранният констативен протокол (ДКП) е въведен за да облекчи процедурата по удостоверяване на пътнотранспортни произшествия. Съставя се между участниците в ПТП на мястото на събитието. С него те потвърждават съгласието си по отношение на обстоятелствата при които е възникнало произшествието.

При кои ПТП може да се състави двустранен констативен протокол (ДКП)?

ДКП може да бъде съставен за всички събития, за които не е задължително идването на Пътна полиция. Такива са събития при които:

 • Участниците в ПТП са само двама: Това означава два автомобила или един автомобил и друго имущество. При ПТП между автомобил и друго имущество, различно от МПС, също може да бъде съставен ДКП.
 • Нито един от двамата участници не превозва опасни товари, не е автомобил на Министерство на отбраната, армията или други български или чуждестранни военни формирования.
 • Причинени са само материални щети на двамата участници: т.е. няма щети на имущество на трети страни и в резултат на ПТП няма увредени или пострадали лица.
 • ПТП не е предизвикало задръстване на пътното платно, никой от участниците в ПТП-то не превозва опасни товари, няма разпилян товар, части от автомобил или други, които да възпрепятстват нормалното преминаване на други превозни средства;
 • Между участниците има съгласие по отношение на обстоятелствата при които е възникнало ПТП;
 • Нито един от участниците не отказва да се идентифицира (най- малко със свидетелство за правоуправление- шофьорска книжка и полица по застраховка гражданска отговорност), видно не е да е употребил алкохол, наркотици или други упойващи средства.

Кога е забранено движението на МПС на собствен ход?

Как се попълва двустранен констативен протокол?

Научихте ли достатъчно? Проверете "Къде е грешката?".

Бланка на двустранен констативен протокол получавате с всяка гражданска отговорност, поръчана на Broko. Ако вашият брокер или застраховател не ви я предостави (въпреки, че е длъжен), старанието му за вас не е достатъчно. Изискайте си протокола. Това ще ви спести излишни грижи при събитие. ... и сменене брокера. Негова работа е да помисли авансово за вашето спокойствие с полицата.

Знаем всичко за гражданската отговорност. Вижте и какви цени имаме за подновяване?.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Райчо Иванов: Какво следва,ако потърпевшият/огъната задна врата/ откаже да се попълни двустранен протокол?
  • О: Broko: Потърпевшият има право, но не и задължение да получи обезщетение от застрахователя по гражданска отговорност на причинителя. Няма какво да направите, ако не желае да му бъде платено за претърпените вреди. Ако отказът е поради несъгласие по отношение на обстоятелствата при които е възникнало събитието обаждате се на Пътна полиция. В такава ситуация са длъжни да дойдат.
 • В? Михаил: Въпросът ми е следния. Ако има птп. Но не е викан Кат. Трябва ли да се попълни двустранен протокол ако птп- е извършено преди повече от няколко дни? Има ли давност?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.