Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Кога се съставят констативни протоколи?

Как се документират застрахователни събития?

Много са начините за документиране на събития.

 • Акт за констатация- ако едно лице описва едностранно (с право по силата на някаква оправомощаваща го законова норма) фактите около събитието.
 • Протокол- съдържа фактологията на събитиито дву или повече странно потвърдена от различни лица (обикновено участниците в събитието).
 • Свидетелско показание- еднолично описание (писмено) на начина по който са се случили нещата.

Застрахователните събития по гражданска отговорност се удостоверяват само и единствено и протокол. Той е задължителен за да предявите претенция към застрахователя.

Кога и какви протоколи се съставят?

С констативен протокол се удостоверява настъпването на ПТП. Образецът и лицето имащо право да го състави са различни в зависимост от броя на участниците и вида на вредите.

Констативните протоколи са три вида:

 • Констативен протокол за ПТП с пострадали лица
 • Протокол за ПТП с материални щети;
 • Двустранен констативен протокол.

При ПТП с пострадали лица

Пътна полиция е длъжна винаги да посети събитието ако има пострадали лица. За произшествието се съставя Констативен протокол за ПТП с пострадали лица, подробна план- схема и снимки.

Срокът за изготвяне на протокола е 1 месец.

Всяко пострадало лице, претърпяло вреди от ПТП може да изиска (чрез писмено искане) да му бъде предоставено копие на констативния протокол от регионалната структура, която го е издала. Той е необходим за удостоверяване на вредата, при претенция към застрахователя по гражданска отговорност.

ПТП без пострадали лица

Ако:

 • участниците в ПТП са само двама;

 • има съгласие по отношение на обстоятелствата при които е възникнало ПТП;

 • събитието не е създало опасност за движение на останалите участници в движението (няма разсипан товар например);

 • произшествието не е предизвикало задръстване на платното за движение;

 • няма участващ автомобил, собственост на Министерство на отбраната, Армията или други военизирани структури (включително и чуждестранни);

 • участващ автомобил не превозва опасни товари;

 • участниците в ПТП-то видимо не са употребили алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

се съставя Двустранен констативен протокол.

Пътна полиция не посещава събития, които могат да бъдат удостоверени в двустранен констативен протокол.

Кога се съставя двустранен констативен протокол?

Как се попълва двустранен констативен протокол?

За други ПТП с материални щети, за които не може да бъде съставен двустранен констативен протокол и за които посещението на Пътна полиция е задължително, се съставя протокол за ПТП с материални щети.

Кога не идва Пътна полиция?

Знаем всичко за гражданската отговорност! Имаме и най- изгодните цени

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Ваня: Участник съм в ПТП с леки материални щети, което стана на 24 март тази година. На 29 април ми съставиха акт за установяване на административно нарушение. На 4 юни ми звъннаха от полицията да отида за съставяне на протокол от ПТП-то. Интересува ме има ли някакъв срок за съставянето на този протокол и редно ли е това?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Пепа Минчева: Синът ми е участник в ПТП на 27 01 2017г той е на 18 години има само материални щети от два автомобила не е дошъл КАТ Какво трябва да се направи Пътя е заледен другия автомобил е застанал по диагонал синът ми по леда използва спирачки за да не го удари но в дясно се забива в пряспа сняг и удря сзадна лявачаст другата кола Кой евиновен и как ще се докаже вината
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.