Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Срокове за плащане на премията по гражданска отговорност

Броят вноски и датите на които те става дължими (падежите) се вписват в полицата. Падежът на всяка вноска е в денят предшестващ датата на начало на срока за който се отнася.

Размерът на вноските се определя така, че да бъде пропорционален на срока за който се отнасят. Това е задължително условие и неспазването му подлежи на санкции от Комисия за финансов Надзор.

Срокове за плащане на премията

Премията или първата вноска от нея се плащат при сключване на полицата. При разсрочено плащане оставащите вноски се плащат последователно. Можете да платите една или повече вноски по всяко време до датата на падежа в който вноската става дължима.

Какви са общите правила за сроковете и начините за плащане на премията?

При гражданската отговорност законодателят е и предвидил 15 дни гратисен период след датата на падежа в който просрочена вноска може да бъде платена. В този гратисен период полицата е валидна, но плащането по нея е просрочено. С изтичане на гратисния период, ако дължимата вноска не бъде платена, полицата се прекратява! 

Дали просрочена полица може да бъде платена, можете да проветире в регистъра на Гаранционния фонд. Ако там виждате, че колата има валидва полица, то вноска по нея може да бъде платена.

Пример:
Втора вноска по вашата полица гражданска отговорност е с падеж 17.12.2015. Можете да платите по всяко време до тази дата.
Гратисният период за плащане на просрочена вноска е от 18.12.2015 до 01.01.2016.
Ако не платите до 01.01.2016 включително, полицата ви се прекратява в 24.00часа на 01.01.2016.
От 00.00 часа на 02.01.2016 нямате валидна полица.

Прекратяването на полица гражданска отговорност е автоматично. Няма да бъдете уведомен за това от застрахователя! Предупредени сте изрично с текст в документа на договора. Следенето на падежите за плащане е ваше задължение.

Какви са последствията ако не платите в срок дължимата премия?

За нашите клиенти ние следим важните срокове свързани с полицата по гражданска отговорност. За всяка предстояща дата изпращаме напомнящи съобщения до вашата поща.

Ние ви препоръчваме!

Плащайте на време! Използвайте допустимия гратисен период само в краен случай. Застрахователните отношения са реципрочни. Не бихте искали вашият застраховател без причина да бави плащане по ваша щета нали? По същият начин застрахователят предпочита и вие да плащате на време.

Други дати, свързани със застраховка гражданска отговорност.

Всеки застрахователен договор се сключва на определена дата. Тази дата също се вписва в полицата. Началото на валидността на полицата може да бъде всяка дата от деня на сключване включително.

Пример:
Тъй като повечето застрахователи допускат гражданската отговорност да може да бъде сключвана до два месеца преди началото на валидността, полицата с валидност от 18.09.2015 може да бъде сключена на всяка дата от 18.07.2015 до 17.09.2015.

С въвеждането на електронната система за издаване на гражданска отговорност ЕИСОУКР издаването полици става в реално време. Това означава, че с точност до милисекунди може да бъде установено кога е сключен договора. Предимство на тази технологична характеристика е възможността застраховката да бъде сключена сега с валидност от момента на издаване или следващият час. Такава опция има при повечето ГО застрахователи.

Обърнете внимание!

Твърде често при сключване вашата полица бива подновена от утре. Възможно е посредникът, издаващ договора, да не повери кога изтича текущо валидната полица. Сроковете на две последователни полици не може да се застъпват. Автоматична проверка за това се прави от Гаранционния фонд при издаване. Възможно е обаче несъответствието в сроковете да създаде пропуск в покритието.

Пример:
Текущата ви полица изтича на 17.09.2015. новата гражданска отговорност трябва да е с валидност от 18.09.2015.

Ние проверяваме последователността на изтичане на страната полица и избраната дата за начало на новата. Не гарантираме обаче, че и други колеги го правят. Обръщайте внимание и вие!

Нали обичате да пазарувате изгодно? Особено като става дума за застраховки!

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Галя Георгиева: Какъв е законовият срок за изплащане на щета по гражданска отговорност от датата на подаване на щетата ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Венцислав Гуджунов: Закупих автомобил в края на м.декември с валидна ГО след което автомобилът беше вкаран в сервиз.Какъв е срокът за одновя- ването на Го на новото име за 2019г след освобождаването и от сервиз?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? ГЕОРГИ СТАВРЕВ: MOGALI DA SKLIOCHA GRAJDANSKA OTGOVORNOST SLED KATO NE SAM PREXVARLIL KOLATA NA MOE IME
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Вълчо Вълчев: Колата ми е за ремонт.Мога ли да я закарам от село до града за отремонтирване при положение че препоследната вноска от гражданската отговорност е трябвало да е платена на 24.01.2021 а сега е 1.02.2021 Притесняжам се от проверка от органите на КАТ на пътя.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Гергана: Здравейте , имам следния казус : Сключих в началото на март гражданска по рама на колата, защото предната гражданска беше изтекла. Сега талоните са на мое име но от sdi ми казват , че не може сега да впишат новите номера в полицата и да изчакам 14 дни след датата на следващото плащане и да сключа нова гражданска. Въпросът ми е след тези 14 дни колата се дерегистрира автоматично, при сключване на нова гражданска дали пак трябва да се ходи до кат или не и автоматично подават информация към кат че има подновена гражданска ?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? ЕТ Иконом Мариана Петкова: питам за гратисния период от 15 дни спрямо кой член е отразен в кодекса на застраховането
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Али Ахмед: Здравейте полицата ми свърши на 07.02.2022г. Платих в 10.02.22г.и ми направиха нова полица обаче новата ми ГО влиза на сила в 15:26ч.а полицията ме спира 14:46 и ми направиха АКТ какво мога да направя няма ли гратиси
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.