Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Стикерът ми е перфориран до дата, различна от тази в полицата. Кое вярното?

Стикерът е удостоверение за сключена полица гражданска отговорност. Перфорацията на „лепенката” показва на срока за който е вашата платена полицата. При еднократно плащане, това е края на валидността на застраховката, а при разсрочено плащане- датата на следващия падеж, посочен в полицата.

Какъв смисъл има стикера?

Факт е, че стикерът е остатък от времето на химизираните полица. Въпреки това той още е задължителен и не съществува нормативно правило, което да оспорва неговата приложимост. Кодексът за застраховане и Наредба 49 за задължителното застраховане не съдържат изрични разпоредби, различни от удостоверителния характер на лепенката. Изрични пояснения обаче, се съдържат в указание на Комисията за финансов надзор. 

Стикерът, освен удостоверение за сключена полица и е доказателство за плащане на премията. Законодателят не е предвидил изрична процедура и задължителни документи, които да бъдат издавани плащане на поредна вноска по договора за задължителната застраховка.

С допускането, че потребителят на застрахователна услуга няма друга възможност да прецени на мястото на събитието доколко другия участник има валидна полица по гражданска отговорност, при липсата на друг документ, правилата определят полицата като валидно платена до датата по която е перфориран стикера.

Възможни ситуации

 • Валидността на стикера е след края на полицата

В този случай перфорацията на лепенката няма значение за валидността на договора. Удостоверението не е полица и при несъответствие между уговореното в споразумението за задължителна застраховка и удостоверението, в сила е уговореното в полицата.

 • Валидността на стикера е след датата до която е платена полицата

В този случай застрахователят носи отговорност до датата до която е перфориран стикера, независимо от това дали е редовно обслужвана полицата и какъв е текущият и статус (просрочена, прекратена)

Допускането, кое използва регулатора, зад това указание е, че потребителят на застрахователна услуга не бива да носи риска от технически пропуски или некоректност на издателя на удостоверението към полицата.

Как изглежда стикерът и за какво служи?

Знаем всичко за гражданската отговорност. Имаме и най- ниските цени.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

 • В? Стефка Атанасова: Здравейте, вчера на сина ми са направили акт поради факта че гражданската отговорност е с изтекъл срок. При проверката се установява, че има несъответствие между стикера и талончето с полицата, талончето и стикера са с валидност от 01 до 10.04.2016 а на полицата е до 23.03.2016г. Разбираме, че и ние сме виновни, че не сме погледнали полицата и да установим по рано несъответствието, но нима само наша е вината. Какво трябва и трябва ли да потърсим и на друг вината, защото това е грешка на някои и ако аз сгреша в работата си ще бъда санкционирана.
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Венцислав Андонов: Здравейте. Ако гражданската отговорност е на вноски трябва ли талончето и стикера от предишната вноска да се пазят?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.
 • В? Пета: Здравейте, дойде човек за плащане на вноска по полица в евроинс.Беше му платена 3та вноска по документи така,че трябваше да му се пусне 4та вноска.По грешка натиснах на 3тата вноска и зададах стикера.След което се усетих и поснах 4тата вноска,но с друг стикер. Какво ще стане със сбърканата от мен 3та вноска и стикер?
  • О: Broko: Благодарим за въпроса. Ще отговорим при първа възможност.