Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Виновният водач няма гражданска отговорност! Как да предявя претенция?

8,50лв от премията на Вашата гражданска отговорност се отделят в специален фонд, който гарантира правото, на всеки пострадал при ПТП, да бъде обезщетен за виновно причинените му вреди.

Прочети повече В кои случай следва да плати Гаранционния фонд?

Какво е необходимо да направите, ако Виновния водач не е изпълнил задължението си за сключване на гражданска отговорност?

На мястото на събитието

Задължително уведомете КАТ. Длъжни са да дойдат. На място съставят протокол на ПТП. Запазете екземпляра от протокола, той е основанието Ви да предявите претенция.

След събитието

Три са нещата които е необходимо да направите след събитието.

  • Да предявите претенция
  • Да приложете към нея всички необходимите документи
  • Да предоставите имуществото за оглед, ако вредата, която сте претърпели е материална.

Последователността на първите две стъпки не е задължителна, тъй като и на по късен етап можете да представите необходимите документи по вече предявена претенция.

Къде да предявите претенцията?

За да изискате обезщетение претърпени вреди от водач без сключена гражданска отговорност, можете да се обърнете към който и да е застраховател, предлагащ тази застраховка.

Кои са компаниите, можете проверите и на нашата страница.

Можете да предявите претенцията си и директно към гаранционния фонд на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. Граф Игнатиев № 2, ет. 4.

Как да предявите претенция?

Предявявате претенция като подадете уведомление лично (или чрез упълномощено от вас лице) до гаранционния фонд, пряко или чрез който и да е застраховател.

Подаденото от Вас уведомление е необходимо да бъда заведено във водения от Гаранционния фонд регистър. За това получавате входящ номер.

Уведомлението можете да подадете лично, чрез ваш пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) или адвокат.

Прочети повече Какво да очаквате след като сте предявили претенция към Гаранционния фонд?

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO