Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Продавам колата. Какво да правя с каското?

Собствеността върху превозното средство е основание за сключване на застраховка каско. Тя доказва наличие на застрахователен интерес, а чрез него и действителността  на договора.

Промяната в собствеността чрез продажба, води до отпадане на застрахователния интерес за стария собственик и възникване на такъв за новия. Това дава определени права и поражда задължения за продавача.

Какви права има продавача по каско?

Две основни.

Да поиска прекратяване на договора

Основанието е отпадането на застрахователния интерес на продавача. При такова обстоятелство сте длъжни да информирате застрахователя за промяна на собствеността в срок от 7 дни от датата на договора за покупко- продажба. Колкото по- скоро, толкова по- добре

Продадох колата. Важи ли и каското?

Полица каско се прекратява при продажба с писмено искане до застрахователя. Свободен текст е. Задължително е към него да приложите удостоверение за промяната на застрахователния интерес (копие на договора за покупко- продажба). Изпраща се до офис на застрахователя. Ако искате да гоните срокове, настоявайте за входящ номер или изпратете с обратна разписка.

Как да прекратя каското?

Получаването на вашето искане за застрахователя представлява предизвестие за едностранно прекратяване на договора. В зависимост от предвидените срокове в общите условия, това става от момента на получаване на предизвестието до един месец след него.

Да поиска прехвърляне на правата по договора

Втората възможност на продавача е да поиска правата по договора каско да бъдат прехвърлени на новия собственик на превозното средство. Технологично процедурата е същата- писмено, с искане свободен текст до застрахователя. Сроковете са същите- 7 дни.

След получаването на вашето искане застрахователят може

  • Да се съгласи с исканата от вас промяна на договора. за това издава анекс и новият собственик става титуляр и може да ползва договореното по полицата.
  • Да предложи промяна на договора, като например промяна на премията, намаляване на застрахователната суми и други.Това е практика при част от компаниите. Обикновено е задължителна, ако условията по каско на застрахователя предвиждат различни ценови условия в зависимост правната форма или възрастта на застрахованото лице, марката и модела на автомобила или вида на монтираните устройства за защита на превозното средство.

Ако собственикът е съгласен предложените от застрахователя променени условия, към полицата се издава анекс. С него правата по договора се прехвърлят на купувача.

  • Да откаже исканата от вас промяна. В този случай договора се прекратява и продавача има право да получи обратно пропорционална на неизтеклия срок част от премията.

Как да прехвърля каското?

Кое е важното за каско при продажба на застраховано МПС?

  1. Задължително уведомявате застрахователя за промяната на собствеността. Срокът е 7 дни от договора за покупко- продажба.
  2. Избирате според предлаганите от застрахователя опции какво да се случи с вашето каско.

За всичко това можете да получите пълно съдействие и изчерпателна информация от брокера, сключил застраховката.  
 

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Имате друг въпрос?

Питайте ни

Имате друг въпрос? Питай BROKO

  • В? Донка Михайлова Иванова: Какви са последствията ако не се спази 7 дневния срок за уведомяване на застрахователя за смяна на собственост на МПС от ДСК ЛИЗИНГ
    • О: Broko: Най- вероятната следствие е да нямате покритие по каско. Това правило е валидно при почти всички застрахователи, без значение кои е предишния собственик. Възможно е и полицата да бъде автоматично прекратена при промяна на собствеността (това е по- рядката практика). Намерете брокера, издал полицата или застрахователя и поискайте анекс за промяна на собствеността. Възможно е да поискат и нов оглед на автомобила.