За реклама и...

Реклама

Нямаме нищо против да покажем информация за цени, продукти, промоции, графики и анимации, така както иска да ги видите застрахователя. Или да ви препратим към негова страница за повече информация. Разбира се, всичко което не е създадено от нас ще бъде обозначено, като такова.

Нямаме предварително определени формати, с които това да стане възможно. Всичко на BROKO променяме според целта, която си поставим. Ако имате някаква идея, харесайте си място и ... да го обсъдим.

... и технологии

Най- добри сме в това, което никой друг на пазара не прави. Можем да доведем всеки застрахователен продукт онлайн. И да го предложим с организирана от нас кампания на точната аудитория - разбираемо, интуитивно и лесно.

Конкуренцията не ни притеснява. Напротив. Всичко, което правим го даваме под и наем, адаптирано според конкретната цел и допълнено с нашето ноу хау „как точно се прави правилно“.

За повече информация само на тел +359 88 869 04 57.