Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

Добре дошли във вашата персонална секция на нашата страница!

Моето BROKO e вашият личен асистент. Вашият застрахователен портфейл е негова грижа.
BROKO ще ви информира за статуса на вашите поръчки, ще ви подсети за предстоящи вноски, ще ви напомни за изтичащи полици, щи ви подсети за техническия преглед, ще запази информацията за вашите застраховки ако решите да подновите...

Оставете досадните задължения на BROKO!

За клиенти
Нов потребител

Регистрирате се, за да Ви:

  • напомним за изтичаща полица
  • подсетим за предстоящ технически преглед
  • упътим към пункт за ликвидация
Регистрация