Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

02.12.2010: А къде са Групама и Евроинс?

Двете компании временно не присъстват в нашата оферта към Вас. Причините.  ГрупамаОт 23.11.2010 Групама забрани сключването на застраховки гражданска отговорност до приемането на промяна в тарифата. След получаване на актуалната ценова информация за застраховката и разрешение тя да къде предлагана, ще включим компанията обратно в нашето предложение към Вас. ЕвроинсВчера 1.12.2010 Евроинс едностранно прекрати договора си с нас. Формалното основание, несвързан със съвместната ни работа, регламент на ЗЗД. Същинската причина за нас остава неизвестна.  Евроинс ще върнем обратно на нашата страница, ако и когато компанията предложи приемливи за нас нови условия.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Знаете нещо повече?

Кажи на Broko

Знаете нещо повече? Кажи BROKO