Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

30.11.2009: Армеец: Промяна в тарифата по гражданска отговорност

От 01.12.2009 е в сила новата тарифа на Армеец по застраховка гражданска отговорност. Промените са две: по високи премии за покритие на мотоциклети, мотопеди и ремаркета и нова база за определяне на тарифната категория за товарни автомобили. Завишението е най- съществено за товарни ремаркета- с 30%. Мотоциклетите са с 8% по висока премия при по- ниска отстъпка за управление в България. Определящо за премията на товарните автомобили вече е общото тегло, а не товароносимостта.    Проверете цената за Вашата гражданска отговорност по новите условия на Армеец.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Знаете нещо повече?

Кажи на Broko

Знаете нещо повече? Кажи BROKO