Сравни цените за гражданска отговорностОще не!

08.07.2009: Дженерали Застраховане променя и тарифите по застраховка Каско Фамилия

С промените в ценовия си подход дружеството таргетира по-добрия сегмент на пазара- опитни и отговорни водачи, с автомобили на възраст над 5 години.  Новата тарифа е в сила fj 01.07.09. Редукцията в ставките е над 6% за коли над 6 години, над 10% за автомобили над 10 години. Най- голямото намаление е за леки превозни средства над 15 години- над 13%. Върху премията влияние оказват региона на регистрация и възрастта на водача.

Намерихте ли вашия отговор тук? Да, благодаря! :)

Знаете нещо повече?

Кажи на Broko

Знаете нещо повече? Кажи BROKO